Coraz więcej podpisanych wniosków na inwestycje z ekodotacjami

We wtorek, 11 lipca, podpisane zostały kolejne wnioski umożliwiające realizację inwestycji z wykorzystaniem tzw. ekodotacji. W tym roku z miejskiego wsparcia w tym zakresie skorzysta nawet 3100 gospodarstw domowych. Pierwsze tegoroczne przedsięwzięcia są już na etapie realizacji.

Wśród wniosków, które znalazły się na podpisanej liście są m.in. przedsięwzięcia związane z modernizacją kotłowni. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy otrzyma kolejnych osiem projektów realizowanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkańców, a także przez właścicieli domów jednorodzinnych. W tych gospodarstwach domowych w kolejnym sezonie grzewczym ciepło będzie dostarczane z warszawskiej sieci ciepłowniczej lub będzie wytwarzane w ekologicznym piecu gazowym.

To pierwsza edycja ekodotacji dotyczących modernizacji kotłowni. Pierwsze projekty są już na etapie podpisywania umów i realizacji inwestycji. Druga edycja naboru wniosków, na modernizację kotłowni, które planowane są do przeprowadzenia w przyszłym roku, ruszy już we wrześniu.

Na liście znalazło się również 78 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcia te związane są z montażem paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Na realizacje tych inwestycji wnioskodawcy otrzymają blisko milion złotych.

W  2017 roku, z budżetu m.st. Warszawy, dofinansowanych zostanie łącznie aż 1994 inwestycji służących ochronie przyrody i gospodarce wodnej. Kwota wsparcia dla wszystkich projektów wyniesie blisko 15 milionów złotych. Większość, bo aż 1163, z tych przedsięwzięć związana będzie bezpośrednio z ochroną powietrza. Więcej informacji o ekodotacjach przyznanych w tym roku można znaleźć tutaj, a informacje o sposobie i trybie składania wniosków tutaj.

Warszawa walczy z zanieczyszczeniami powietrza
Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: transport, zieleń oraz energia. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Tylko w budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty przeznaczonych będzie na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic. Część z tych pieniędzy przeznaczona jest także na dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej – opisane powyżej.

W kontroli domowych palenisk pomocne są także nowoczesne radiowozy przekazane Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Pięć laboratoriów na kołach przystosowanych jest do pracy w zróżnicowanym terenie i wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Oprócz badań jakości powietrza, strażnicy mogą również sprawdzać stan cieków wodnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
29 − 13 =