ELEKTRYKI PARKUJĄ OD JUTRA W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO ZA DARMO, ALE…

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, promująca pojazdy niskoemisyjne została podpisana przez Prezydenta RP i 22 lutego br. wchodzi w życie. Nowe przepisy niosą za sobą szereg zmian, które mają na celu promocję pojazdów niskoemisyjnych.

Jedną z większych zmian jest zwolnienie z opłat pojazdów elektrycznych w SPPN. Niestety do dzisiaj ustawodawca nie wprowadził rozporządzeń wykonawczych określających sposób znakowania pojazdów, które zgodnie z nowymi przepisami mają być uprzywilejowane. Rozporządzenia przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury wejdą w życie najprawdopodobniej od 1 lipca 2018 r., w chwili obecnej trwa proces legislacyjny. Brak koordynacji wdrożenia przepisów powoduje problemy z bieżącą eksploatacją strefy, w tym m.in. z weryfikacją pojazdów elektrycznych przez kontrolerów SPPN. Zatem kontrolerzy strefy płatnego parkowania, nie mogąc wizualnie zidentyfikować zaparkowanego pojazdu jako elektrycznego, będą wystawiać dokumenty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój, które będą anulowane dopiero w trybie reklamacji, po udokumentowaniu przez kierującego lub właściciela pojazdu, że jest to pojazd zwolniony z opłat za postój, co z pewnością będzie mieć negatywny wydźwięk społeczny.

Zarząd Dróg Miejskich chcąc zminimalizować problemy dla kierowców samochodów elektrycznych, które wynikają z braku koordynacji pomiędzy ministerstwami wystąpił do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z wnioskiem o przekazanie listy pojazdów elektrycznych  zarejestrowanych na terenie RP.

Uzyskane z CEPiK-u numery rejestracyjne zostałyby wprowadzone do systemu obsługi strefy płatnego parkowania – jako zwolnionych z opłat za postój, co pozwoli kierowcom  uniknąć konieczności dochodzenia swoich praw  drogą reklamacyjną.

Miasto st. Warszawa brało  aktywny udział w procesie konsultacji społecznych projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przesyłając w sumie ok. 250 uwag i propozycji do projektu, tj. ¼ wszystkich uwag zgłoszonych w czasie procesu konsultacji. Z satysfakcją przyjmujemy zarówno uwzględnienie części naszych propozycji, jak i doprowadzenie do końca procesu legislacyjnego. Musimy jednak zauważyć, że niektóre zapisy przyjęte w uchwalonym tekście wciąż budzą poważne wątpliwości z punktu widzenia wykonalności, jak również bezpieczeństwa realizacji zadań publicznych przez miasto i jego jednostki. Nasze stanowisko do tej ustawy prezentowaliśmy wielokrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
30 − 10 =