GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA – EC ŻERAŃ: ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH

Z początkiem października rozpoczyna się budowa 10 km gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, który połączy Tłocznię Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań. Zasadnicze roboty budowlane niezbędne do uruchomienia przesyłu paliwa gazowego będą prowadzone przez dwóch wykonawców prac firmy JT S.A. oraz firmę TESGAS S.A. – mówi Gracjan Wyszyński, kierownik projektu z Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie.

Wykonawca części liniowej JT S.A. jest odpowiedzialny za budowę gazociągu, w tym wykonanie w technologii bezwykopowej przejść podziemnych pod torami, drogami i Kanałem Żerańskim. W tym samym czasie firma TESGAS S.A. rozpoczęła prace w zakresie budowy obiektów gazowniczych, jakimi będą układ włączeniowy na terenie Tłoczni Rembelszczyzna oraz stacja pomiarowa zlokalizowana w zakładzie EC Żerań.

Dołożymy wszelkich starań, aby inwestycja była prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Niemniej należy liczyć się z czasowymi ograniczeniami dostępu do kanału, wynikającymi z obowiązku dotrzymania wymogów bezpieczeństwa przy pracach budowlanych – powiedział Marcin Tadeusiak Prezes JT S.A.Dodaje również, że na bieżąco będą informować służby miejskie oraz mieszkańców pobliskich osiedli i domów o zakresie robót i postępie prac. Inwestycja będzie realizowana w ciągu najbliższych 16 miesięcy.

Jak każda budowa realizacja przyłączenia Elektrociepłowni Żerań do sieci gazowej GAZ-SYSTEM składać się będzie z kilku odrębnie prowadzonych etapów, wydzielonych według specyfiki branżowej. – Obecnie ruszają roboty związane z tzw. częścią gazociągową. Od 8 października 2018 r. prowadzone będą prace ziemne związane z wykonaniem komór do mikrotunelu o długości ok 100 m. w rejonie ul. Jana Kazimierza w Gminie Nieporęt. Równolegle realizowany będzie mikrotunel pod ul. Modlińską na terenach Klubu Sportowego KS Spójnia – informuje Gracjan Wyszyński z GAZ-SYSTEM. 

Po zakończeniu budowy gazociągu, zgodnie z przepisami inwestor dokona renowacji terenu. 17 listopada 2016 r. GAZ-SYSTEM złożył publiczną deklarację o nasadzeniu po zakończeniu robót 1500 szt. drzew, o określonych parametrach, w pasie montażowym. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami i oczekiwaniami społeczności lokalnej, pod koniec 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Ich efektem była wstępna koncepcja zagospodarowania terenów nad Kanałem Żerańskim, przygotowana przez firmę Utila z Warszawy. Wyniki konsultacji mogą zostać wykorzystane w projekcie odtworzenia pasa budowalno-montażowego po inwestycji i do przygotowania planu nasadzeń 1500 drzew, tak aby umożliwić, w jak największym stopniu, realizację propozycji zgłoszonych przez mieszkańców.

O inwestycji
Budowa 10 km gazociągu z Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie wzdłuż Kanału Żerańskiego jest niezbędna do uruchomienia nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni na Żeraniu, dzięki czemu  produkcja energii elektrycznej zwiększy się o ok. 80 procent. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego w aglomeracji warszawskiej w zakresie dostaw ciepła i prądu, wpłynie również na poprawę jakości powietrza. Obecnie Elektrociepłownia Żerań może potencjalnie ogrzać około 43 proc. budynków w Warszawie i zaświecić około 6 milionów żarówek o mocy 60 W.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o zapisy znowelizowanej Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.) na podstawie decyzji lokalizacyjnej Wojewody Mazowieckiego wydanej 13 kwietnia 2016 r., a także prawomocnego pozwolenia na budowę z 19 września 2016 r.

O firmie JT S. A.
Spółka JT S.A. z Warszawy jest firmą budowlaną, opartą w całości na kapitale polskim, doświadczoną w  realizacji projektów inżynieryjnych i infrastrukturalnych  w branży gazowniczej od 1975 r. W ostatnim czasie zrealizowała dla GAZ-SYSTEM inwestycję budowy gazociągu DN1000 Lwówek-Odolanów (54 km) w woj. wielkopolskim i woj. dolnośląskim.

O firmie TESGAS S.A.
TESGAS S.A. jako podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą firmy: SEGUS sp. z o.o. oraz Stal Warsztat sp. z o.o. Zakres działalności obejmuje wykonawstwo, eksploatację, projektowanie wszelkich obiektów gazowych wraz z pełnym serwisem 24h. Główna siedziba firmy znajduje się w Dąbrowie k/Poznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
22 + 1 =