Gazociąg na Żeraniu: społeczne emocje

Budowa gazociągu zasilającego przyszły blok gazowy w EC Żerań budzi emocje. Przedstawiamy głos dzielnicy Białołęka. Relacja ze spotkania, które odbyło się  20 września br. w siedzibie urzędu:

Deklaracja odtworzenia zieleni po budowie gazociągu z wyłączeniem 6- metrowej strefy nad instalacją złożył inwestor – GAZ – SYSTEM S.A. Deklarację dofinansowania rewitalizacji kanału złożył też Zarząd Zieleni. Warunek: kompromis w sprawie ścieżki rowerowej. Ruszają konsultacje społeczne.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Białołęka dnia 20 września, wzięli udział: przedstawiciele GAZ – SYSTEM S.A. – inwestora budowy gazociągu relacji Rembelszczyzna – EC Żerań, przedstawiciele PGNiG TERMIKA S.A. – właściciela Elektrociepłowni Żerań, przedstawiciele firmy Utila, która na zlecenie inwestora ma przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania brzegów Kanału Żerańskiego po budowie gazociągu, Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Marek Piwowarski, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) Mirosław Lisowski, przedstawiciele Rady Konsultacyjnej ds. budowy gazociągu, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, radni, mieszkańcy, organizacje ekologiczne.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia pisma Zarządu Dzielnicy Białołęka na ręce przedstawicieli spółki GAZ – SYSTEM z pytaniami dotyczącymi inwestycji. Odnosiły się one głównie do sposobu odtworzenia terenu po budowie gazociągu i udziału inwestora w tym procesie. Pismo jest dostępne w zakładce dedykowanej Kanałowi Żerańskiemu. TUTAJ

Przedstawiciele spółek GAZ – SYSTEM oraz PGNIG TERMIKA przedstawili prezentacje dotyczące swoich zamierzeń inwestycyjnych, (ZAŁĄCZNIKI). Dowiedzieliśmy się, że wycinka drzew została zaplanowana: 12.2017-02.2018, a budowa gazociągu: 03.2018-05.2019.

Przedstawiciel Rady Konsultacyjnej – Mateusz Senko odtworzył wypowiedź przedstawiciela PGNIG TERMIKA ze spotkania, które odbyło się w tej sprawie w listopadzie 2015 roku. Odtworzona wypowiedź była jednoznaczną deklaracją spółki PGNIG TERMIKA, która w tamtym okresie miała prowadzić inwestycję, odtworzenia zieleni na tym terenie po realizacji gazociągu. Potem nastąpiła zmiana inwestora i zmiana deklaracji, w kwestii sposobu odtworzenia zieleni.

Po raz kolejny największe emocje społeczne wzbudziły zagadnienia przebiegu instalacji gazociągowej i zieleni, która zostanie usunięta w związku z budową. Jeśli chodzi o sprawę przebiegu gazociągu padło pytanie: dlaczego gazociąg na terenie Żerania nie został zaplanowany po wschodniej stronie kanału, pod basenami portowymi? Przedstawiciele GAZ – SYSTEMU powoływali się na przepisy (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie), mówiące o tym, że gazociągu nie można lokalizować pod składowiskami, a takie tam się znajdują. Powoływali się także na rozmowy z przedstawicielami m.st. Warszawy, którzy jakoby nie chcieli, aby w porcie była lokalizowana taka inwestycja. W związku z wątpliwościami mieszkańców i przedstawicieli m.st. Warszawy odnośnie tej argumentacji (m.in. przedstawiciele GAZ – SYSTEM S.A. nie byli w stanie określić, którzy przedstawiciele m.st. Warszawy sprzeciwiali się tej lokalizacji, a zapis rozporządzenia mówi o tym, że w strefach kontrolowanych nie należy urządzać stałych składów i magazynów, a nie o tym, że nie można lokalizować gazociągu pod istniejącymi składowiskami), Dyrektor GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Artur Jastrzębski zobowiązał się wyjaśnić tę sprawę pisemnie.

Mieszkańcy podkreślali jak ważnym aspektem jest zieleń i miejsca rekreacji i dlatego rekompensata przyrodnicza jest kluczowa. Członek Rady Konsultacyjnej zapytał przedstawiciela spółki PGNIG TERMIKA o to, jak spółka, jako główny beneficjent inwestycji, zamierza się zaangażować w zagospodarowanie terenów nad Kanałem Żerańskim po budowie gazociągu. W związku z tym, że odpowiedź na to pytanie wymaga decyzji kierownictwa PGNIG TERMIKA S.A. ustalono, że stanowisko spółki zostanie przekazane w odpowiedzi na oficjalne pismo, które w tej sprawie do PGNIG TERMIKA skieruje Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Jednak najważniejsze deklaracje padły na samym końcu spotkania. Dyrektor GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Artur Jastrzębski zobowiązał się do odtworzenia zieleni Kanału Żerańskiego po budowie gazociągu. Ostateczna koncepcja ma zostać wypracowana w drodze konsultacji z mieszkańcami. Przedstawiciel GAZ – SYSTEM S.A. podtrzymał wcześniejsze deklaracje nasadzenia drzew (1 500 szt., chyba, że podczas konsultacji liczba się zmieni) o parametrach zgodnych z warszawskimi standardami zieleni. Ujawnił, że spółka na ten cel przeznaczy 1 mln zł.

Natomiast Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Marek Piwowarski zwrócił uwagę na inny, zasadniczy problem – niskiej jakości ścieżki pieszo- rowerowe, proponowane na tym terenie przez GAZ – SYSTEM. Według tej propozycji nawierzchnię ścieżki ma stanowić wyłącznie grunt, utwardzony poprzez jego zagęszczenie do współczynnika Id 095. Takie utwardzenie gruntu jest niewystarczające, ponieważ nie będzie spełniało swojej podstawowej funkcji – po każdym większym opadzie deszczu grunt ten zostanie rozmyty i jazda rowerem będzie niemożliwa. Zaproponowane przez GAZ-SYSTEM utwardzenie terenu stosuje się jako podkład przed właściwym utwardzeniem (np. tak jak w przypadku ścieżki rekreacyjnej na praskim brzegu Wisły). W opinii przedstawiciela ZZ, jeśli na etapie konsultacji i odtworzenia terenu po inwestycji nie zostanie wypracowany rozsądny kompromis między wymogami GAZ – SYSTEMU w kwestii jakości ścieżki, a oczekiwaniami mieszkańców i samorządu, potem już na tym terenie nic się nie da zmienić ze względu na ograniczenia wynikające z obecności infrastruktury podziemnej Dlatego zadeklarował, iż  Miasto jest w stanie przekazać środki na rewitalizację kanału po budowie gazociągu, ale pod warunkiem znalezienia wspólnego rozwiązania w sprawie infrastruktury pieszo-rowerowej i dalszego sposobu użytkowania tego terenu.

Podczas spotkania podano też ramowy plan konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji terenów nad Kanałem Żerańskim po zakończeniu inwestycji budowy gazociągu, prowadzonych na zlecenie GAZ – SYSTEM S.A. Będą się one składały z kilku elementów: badania PAPI, wywiadów indywidualnych, warsztatów, spacerów badawczych oraz geoankiety. Większość tych elementów zostanie przeprowadzona w październiku. Pierwsze warsztaty i spacery badawcze odbędą się w weekend 13-15 października, a spotkania będą podzielone wg odcinków budowy gazociągu:

– 13.10 godz. 18:00 – warsztat dotyczący odcinka I

– 14.10 godz. 09:00 – warsztat dot. odcinka II

– 14.10 godz. 12:00 – warsztat dot. odcinka III i IV

– 15.10 godz. 10:00 – 12:00 spacer badawczy po odcinku I

– 15.10 godz. 15:00 – 17:00 spacer badawczy po odcinkach II i III

(odcinek I obejmuje teren od EC Żerań do wiaduktu przy ul. Marywilskiej wraz z miejscem na przecisk za wiaduktem przy ul. Płochocińskiej; odcinek II obejmuje teren od wyjścia przecisku przy ul. Płochocińskiej do mostu na ul. Białołęckiej; odcinek III obejmuje teren od mostu na ul. Białołęckiej do mostu na ul. Kobiałka; odcinek IV obejmuje teren od mostu na ul. Kobiałka do Tłoczni Gazu Rembelszczyzna) .

Konsultacje społeczne realizowane są przez warszawską firmę Utila. Wkrótce mamy poznać miejsca zapowiedzianych warsztatów. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje w tej sprawie. Wszelkie wiadomości na temat konsultacji mają też być dostępne na stronie www.kanalzeranski.pl.

Ten materiał jest krótką, z natury rzeczy wybiórczą relacją, nie protokołem ze spotkania. Protokół – na wniosek jednego z mieszkańców – ma zostać przygotowany przez przedstawicieli spółki GAZ – SYSTEM, po uprzedniej weryfikacji zapisów przez społeczną Radę Konsultacyjną ds. gazociągu.

źródło: materiały prasowe dzielnicy Białołęka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
44 ⁄ 22 =