Kanał Żerański: II tura warsztatów konsultacyjnych za nami

W dniach 17-18.11.2017 r. odbyła się druga tura warsztatów. Wspólnie z mieszkańcami, sąsiadami i osobami zainteresowanymi przyszłością terenów nad Kanałem Żerańskim wypracowywano koncepcję zagospodarowania tego obszaru po budowie gazociągu.

Głównym celem tego etapu prac było zaprezentowanie założeń do koncepcji, zadecydowanie wspólnie z uczestnikami o hierarchii działań, a także określenie, w jakiej perspektywie czasu mają one być realizowane.

Łącznie trzy spotkania, które odbywały się w piątek i sobotę podzielono na kilka części. W pierwszej z nich, po krótkim przypomnieniu dotychczasowych działań w procesie konsultacyjnym i wprowadzeniu do zasad pracy warsztatowej, uczestnicy zapoznali się z przygotowaną wstępną koncepcją renowacji terenu. W tym celu przygotowano plansze, na których zobrazowano potrzeby i oczekiwania mieszkańców odnośnie zagospodarowania terenu, wynikające z I tury warsztatów oraz przeprowadzonej elektronicznie geoankiety.

Uczestnicy mogli zadawać szczegółowe pytania architektom opracowującym wizualizacje oraz obecnym na spotkaniu przyrodnikom. Mogli również zgłaszać swoje uwagi i dodatkowe propozycje zmian, które następnie były zapisywane na karteczkach i przyczepiane do odpowiednich plansz.

Koncepcja została przyjęta przychylnie, a drobne uwagi dotyczyły np. zwiększenia nasadzeń drzew m.in. poprzez zlokalizowanie szlaku pieszo-rowerowego na pasie montażowym, zachowania ciągłości ścieżki przy brzegu Kanału Żerańskiego, utworzenia placu zabaw na odc. I, zwiększenia liczby budek dla ptaków i małych zwierząt, ograniczenia możliwości wjazdu samochodów od ul. Płochocińskiej, czy też utworzenia placu zabaw dla zwierząt.

Druga część spotkań poświęcona była priorytetyzacji poszczególnych działań. Uczestnicy wskazywali, które z nich mają największą ważność, które średni, a które niski. Jednocześnie zaznaczono, że niekoniecznie to, co ma wysoki priorytet będzie możliwe do realizacji w pierwszej kolejności, dlatego w dalszej części uczestnicy spotkania określali horyzont czasowy dla poszczególnych działań (krótki, średni, długi).

Podczas sobotnich warsztatów uczestnicy aktywnie dyskutowali i wskazywali kto według nich może zająć się realizacją poszczególnych zadań. Osoby biorące udział w warsztatach przypisywały  odpowiedzialność za zadania pomiędzy samych mieszkańców, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Białołęka, Zarząd Zieleni, RZGW w Warszawie, GAZ-SYSTEM, deweloperów i lokalny biznes. Dodatkowo uczestnicy uznali, że należy uwzględnić jako realizatora części działań PGNiG Termika, czy inne stowarzyszenia jak np. środowisko kajakarzy, czyli KS Spójnia. Szczegółowe wskazania i propozycje zostaną zamieszczone w raporcie podsumowującym warsztaty, który wraz z ostateczną koncepcją będzie udostępniony na www.kanalzeranski.pl.

Uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań zostaną zebrane i podsumowane, a następnie uwzględnione w końcowej wersji koncepcji. Zostanie ona zaprezentowana podczas spotkania podsumowującego, które odbędzie się w pierwszej połowie grudnia.

Poniżej prezentujemy wstępną koncepcję, która była przedmiotem pracy z mieszkańcami podczas poszczególnych warsztatów.

Wstępna koncepcja renowacji terenu dla odc. 1 (warsztat 18.11.2017 r. godz. 14.00)

Wstępna koncepcja renowacji terenu dla odc. 2 (warsztat 18.11.2017 r. godz. 10.00)

Wstępna koncepcja renowacji terenu dla odc. 3 i  4 (warsztat 17.11.2017 r. godz. 18.00)

źródło: kanalzeranski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *