Mapa akustyczna Warszawy

Zapraszamy do obejrzenia najnowszej edycji kompletu opracowań składających się na Mapę akustyczną m.st. Warszawy.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, które zostały zaimplementowane do prawa krajowego, tj. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Warszawa jako aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska, tj. sporządza mapę akustyczną. Mapa akustyczna m.st. Warszawy tworzona jest w cyklu 5-letnim, a pierwsza powstała w roku 2007.

Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

 

  • informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;
  • opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
  • tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

 

Podstawowym celem tworzenia mapy akustycznej jest tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem. W oparciu o mapy akustyczne również w cyklu 5-letnim, sporządzane są programy ochrony środowiska przed hałasem.

Mapy akustyczne dla aglomeracji tworzy się uwzględniając hałas z:

 

  • ruchu kołowego,
  • ruchu szynowego (kolejowego, tramwajowego),
  • lotnisk,
  • miejsc prowadzenia działalności przemysłowej.

 

Mapa akustyczna m.st. Warszawy jest wynikiem modelowania komputerowego z wykorzystaniem dedykowanego do tego oprogramowania. Aktualna sporządzona została na podstawie danych wejściowych zgromadzonych w latach 2014 – 2016.

Rozkład hałasu został wyliczony w specjalistycznym oprogramowaniu na podstawie danych wejściowych, którymi były m.in. pomiary natężenia ruchu pojazdów, typ pojazdów poruszających się po danym odcinku drogi, rodzaj nawierzchni, pora dnia.

Podczas analizy wyników zobrazowanych na mapie akustycznej określany jest tzw. wskaźnik M, przy pomocy którego dokonuje się gradacji terenów zagrożonych hałasem.

Wskaźnik M wiąże uciążliwość hałasu, odzwierciedlaną przekroczeniem dopuszczalnego poziomu dźwięku z liczbą osób eksponowanych, czy też narażonych na ten hałas, z uwzględnieniem także zakresu przekroczeń.

Z uwagi na to, że akustyka środowiska, czyli nauka o rozprzestrzenianiu się dźwięku w przestrzeni otwartej, jest obszerną dziedziną nauki, przed skorzystaniem z przeglądarki map akustycznych zachęcamy do zapoznania się z częścią informacyjną serwisu, zawartą w zakładce „Wprowadzenie”. Przedstawiono w niej podstawy prawne tworzenia map akustycznych oraz ogólne zagadnienia związane z hałasem środowiskowym i mapami akustycznymi.

Opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy Nr OŚ/B/III/1/11/U-80/16-18 z dnia 20 lipca 2016 r. pomiędzy Zamawiającym: Miastem Stołecznym Warszawa, a Wykonawcą: firmami BMTcom Sp. z o.o., SVANTEK Sp. z o.o. oraz PVO Sp. z o.o.

źródło: materiały prasowe m. st. Warszawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
29 − 14 =