Nowe „zielone” inwestycje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Na dachu naszego ministerstwa powstanie jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w Warszawie, a sam budynek zostanie poddany gruntownej termomodernizacji.

 • MPiT aktywnie działa na rzecz upowszechnienia OZE i modelu prosumenckiego, czyli takiego, w którym każdy może produkować energię na własne potrzeby, magazynując jej nadwyżki w sieci dla potrzeb późniejszego wykorzystania. Takie jest zadanie naszego programu Energia Plus.
 • Resort jest też zaangażowany w program Czyste Powietrze. Realizuje projekty związane m.in. z termomodernizacją dla najbardziej potrzebujących osób.

– MPiT chce dać dobry przykład innym. Dlatego rozpoczęliśmy nowe inwestycje w naszym budynku, które pozwolą w znaczący sposób zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i koszty z tym związane. To też kolejna „cegiełka” w walce o lepszą jakość powietrza w Polsce – wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.


Panele fotowoltaiczne na dachu budynku ministerstwa

Produkcja własnej energii ma ruszyć jesienią. Na początku sierpnia br. zostanie ogłoszony przetarg na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych. Przedsięwzięcie uzyskało zgodę Konserwatora Zabytków. Przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej zostanie docieplony stropodach w celu zniwelowania strat ciepła w ramach jednego z zadań termomodernizacyjnych budynku ministerstwa. Do końca lipca ma być gotowy projekt budowlany, który będzie szczegółowo określał parametry instalacji oraz magazynu.
Projekt zakłada wykonanie instalacji o łącznej mocy ok. 150 kWp (kilowatopików), składającej się z trzech mikroinstalacji po 50 kWp (kilowatopików), każda. Cała instalacja składać się będzie z 528 modułów o mocy 300 Wp (watopików) każdy. Rocznie na dachu MPiT wytwarzane więc będzie niemal 7% zużycia energii elektrycznej z 2018 r. Uwzględniając koszty sprzedaży i dystrybucji energii [0,47 pln/kWh (kilowatogodzin) – cena energii + 0,20 pln/kWh(kilowatogodzin) – cena dystrybucji], rocznie generowana przez MPiT oszczędność dla podatników wynosić będzie ok. 100 tys. zł.

Elektrownia słoneczna MPiT pozwoli zredukować emisję CO2 o ok. 120 ton rocznie, co przeniesie się dodatkowo na oszczędność w wysokości ok. 12 tys. zł rocznie z tytułu podatku emisyjnego UE, jakim jest opłata za uprawnienia do emisji CO2.

Termomodernizacja

Zmniejszeniu zużycia energii będą służyły następujące działania:

 1. wspomniane ocieplenie stropodachu,
 2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 3. wymiana instalacji c.o. oraz modernizacja instalacji c.w.u. (ciepła woda użytkowa) polegająca na wykonaniu izolacji wszystkich poziomów c.w.u. i cyrkulacji w piwnicy, montażu nowej armatury i zaworów termostatycznych na cyrkulacji, montażu perlatorów i regulatora czasu pracy pompy cyrkulacyjnej. Realizacja zadania zakłada zmniejszenie zużycia wody o ok. 20% i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na poziomie 40-50%.
 4. modernizacja oświetlenia w zakresie wymiany obecnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne. Modernizacja pozwoli osiągnąć oszczędności na zużyciu energii na poziomie 47%.
 5. modernizacja układu wentylacji w salach konferencyjnych MPiT znajdujących się na parterze gmachu od strony Placu Trzech Krzyży.

Łączne zapotrzebowanie na energię końcową spadnie rocznie o 60,18%. Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoli na uniknięcie rocznie emisji ok. 740 ton CO2. Zmniejszeniu ulegną też koszty eksploatacyjne: zakupu ciepła sieciowego – o ok. 65% i koszty zakupu energii elektrycznej – o ok. 47%.

Dotychczasowy bilans działań MPiT upowszechniających OZE w Polsce

 • 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 13 stycznia 2019 r. nastąpiło ogłoszenie programu Energia Plus.
 • 6 lutego 2019 r. Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół ds. ułatwienia inwestycji w prosumenckie OZE powierzając min. Jadwidze Emilewicz kierowanie pracami tego Zespołu.
 • W kwietniu 2019 r. przygotowano pierwszy pakiet propozycji zmian wspierających prosumenckie OZE.
 • 29 kwietnia 2019 r. nastąpiło ogłoszenie w MPiT Ekopożyczki PKO BP, która wspiera inwestycje gospodarstw domowych w instalacje fotowoltaiczne.
 • 23 maja BGK ogłosił gwarancje kredytowe Biznesmax na instalacje fotowoltaiczne dla firm.
 • 24 czerwca 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza Pakiet Prosumencki.
 • 19 lipca ustawę o OZE wraz z Pakietem Prosumenckim uchwalił Sejm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
6 ⁄ 2 =