Nowy kolektor dla Bielan i Bemowa – podpisanie umowy

Dzięki budowie kolektora tranzytowo-retencyjnego Lindego Bis, ograniczone zostanie powstawanie zalewisk i podtopień powodowanych ulewnymi deszczami na terenie Bielan i Bemowa. 

20 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało z wykonawcą umowę na zaprojektowanie i wybudowanie blisko 4-kilometrowego kanału grawitacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaniem kolektora będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie. Przedsięwzięcie, którego łączna wartość wynosi blisko 64,4 mln zł netto, jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Zakończenie budowy kolektora planowane jest w 2021 roku.

Lokalizacja i wymiary nowego kolektora

Trasa kanału Lindego Bis będzie przebiegała przez Bielany w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie on włączony do istniejącego kolektora Burakowskiego. W ramach inwestycji powstaną również trzy główne komory połączeniowe i połączeniowo-rozdzielcze oraz komory rewizyjne, które umożliwią wykonywanie okresowych przeglądów na trasie kolektora. Przepustowość planowanego kanału wyniesie co najmniej 8 m3/s ścieków, co oznacza, że w ciągu jednej sekundy może nim przepłynąć około 8 tysięcy litrów nieczystości; średnica kolektora Lindego Bis wyniesie 2 metry.

Kolektor głębiej niż metro

Budowa kolektora Lindego Bis będzie wykonywana metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć liczbę otwartych przestrzeni, które będą zlokalizowane tylko w miejscach planowanych komór. Zastosowana technologia umożliwi także bezpieczne wykonanie kolektora pod istniejącą linią metra – średnica kanału będzie w tym miejscu mniejsza o połowę niż na pozostałej trasie, ale za to w tym miejscu kolektor będzie się rozwidlał na dwie równoległe nitki o średnicy 1 metr każda.

Korzyści dla miasta…

Budowa kolektora Lindego Bis jest elementem projektu rozbudowy pojemności retencyjnej miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. W ramach przedsięwzięcia MPWiK korzystając ze środków Funduszu Spójności wybuduje do końca 2023 roku także dwa dodatkowe kolektory tranzytowo-retencyjne: Wiślany (długość ok. 9,5 km) oraz Mokotowski Bis (długość 1,2 km). Istotną składową całego systemu jest również powstający na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” największy w Europie zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 78 tys. m³. Zakończenie budowy tego obiektu planowane jest z końcem 2019 roku. Zgodnie z założeniami zbiornik będzie wykorzystywany okresowo, dlatego w układach obiektu będzie zastosowana innowacyjna i skuteczna technologia oczyszczania powietrza.

… i dla mieszkańców

Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, którego elementami będą kolektory tranzytowo-retencyjne (Lindego Bis, Wiślany, Mokotowski Bis) oraz zbiornik retencyjny, pozwoli na ograniczenie ryzyka podtopienia ściekami obszarów Warszawy w trakcie intensywnych opadów deszczu. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie równomiernej dystrybucji ścieków w trakcie pogody deszczowej, jak i bezdeszczowej. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych inwestycji realizowanych w ramach unijnego Projektu, których łączna wartość dla Faz I-VI wynosi ponad 6,7 mld zł, są dostępne
na stronie internetowej: mpwik.com.pl/view/projekt-warszawski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *