Piesi w standardach

W Warszawie od 11 listopada 2016 r. będą obowiązywały jednolite dla całego miasta standardy i wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych. Nowoprojektowane i remontowane ulice będą przyjaźniejsze dla wszystkich.

Standardy to dwa załączniki do Zarządzenia nr 1539/2016 Prezydenta m.st. Warszawy podpisanego przez Hannę Gronkiewicz-Waltz 12 października 2016 r. Pierwszy z nich, Standardy projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie, to zbiór zasad którymi muszą kierować się planiści, projektanci, firmy wykonawcze itp. we wszystkich przedsięwzięciach w mieście związanych z budową, remontami, modernizacjami ulic. Standardy uwzględniają podział miasta na strefy o odmiennej charakterystyce przestrzennej, funkcjonalnej i historycznej (Warszawa została podzielona na trzy strefy). Standardy określają w jaki sposób powinien być zorganizowany ruch pieszych, m.in. jakie parametry powinny mieć chodniki (np. nachylenie, szerokość), pochylnie, schody, jak wykonane mają być przejścia dla pieszych przez jezdnie (m.in. usytuowanie, szerokość, długość itp.) czy też wyjazdy z bram. Wprowadzona została m.in. minimalna szerokość (w zależności od rodzaju i lokalizacji ulicy) pasa ruchu dla pieszych wolnego od wszelkiego rodzaju przeszkód. Dużą część tego katalogu zajmują zalecenia dotyczące materiałów z jakich wykonywane mają być poszczególne elementy ciągów pieszych – tzn. chodniki, krawężniki itp., w zależności od strefy miasta w której się znajdują. I tak np. stosowane mają być płyty chodnikowe ale w strefie centralnej (I strefa) kamienne lub lastrykowe na bazie kruszywa granitowego lub bazaltowego, natomiast w strefie III mogą być to płyty betonowe.

Drugi załącznik to Wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie. Stosowanie wytycznych jest zalecane to zestaw instrukcji, wskazówek i zbiór dobrych praktyk. Wytyczne zawierają między innymi: wymagania wynikające z organizacji ruchu dla osób o ograniczonej sprawności, zasady organizacji stref pieszych, zasady sytuowania ciągów pieszych w liniach rozgraniczających ulicy, wytyczne geometryczne dla pasów ruchu pieszego w poszczególnych strefach.

Z zarządzeniem i załącznikami można zapoznać się tutaj.

źródło: Urząd m.st. Warszawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
11 + 27 =