Plany na energooszczędność miejskich budynków

Warszawa stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Miasto rozpocznie w maju dialog techniczny o modernizacji energetycznej około 50 stołecznych budynków. Zakwalifikowane firmy przedstawią propozycję kompleksowych prac, zmniejszających zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną.

Modernizacja, która miałaby być przeprowadzona m.in. w szkołach, halach sportowych czy domach kultury zakłada przede wszystkim ocieplenie budynków i zabezpieczenie ich przed szybkimi zmianami temperatury wewnątrz obiektu, np. poprzez wymianę okien i drzwi zewnętrznych czy systemów wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) i klimatyzacją. Inwestycje mogą też się wiązać z instalacją odnawialnych źródeł energii jak i zmianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Zakres i rodzaj prac zostanie określony po konsultacjach rynkowych.

Przedsięwzięcie będzie wykonane w formule ESCO (energy service company oznacza firmę oferującą usługi energetyczne). Inwestor przekazuje środki finansowe, wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta i przeprowadza niezbędne prace w obiektach, udzielając gwarancję uzyskania oszczędności.

– Dzięki takim rozwiązaniom planujemy uzyskać oszczędności, które z kolei pozwolą na spłatę kosztów inwestycji. W ten sposób nie tylko ograniczamy zapotrzebowanie na energię i zmniejszamy emisję gazów cieplarnianychale także oszczędzamy, dzięki braku konieczności angażowania środków z własnego budżetu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Stolica ogłosiła w kwietniu dialog techniczny, w ramach którego Warszawa przeprowadzi konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami i opracuje dokumentację przetargową w jak największym zakresie odpowiadającą potrzebom miasta. Wszystkie zgłoszone podmioty zakwalifikowały się do współpracy. Wśród nich są: ALBA Facility Management Sp. z o.o., innogy Polska Solutions Sp. z o.o., Konsorcjum: Izim Sp. z o.o. i Hydrochem DGE S.A., Siemens Sp. z o.o., Veolia Energia Warszawa S.A. oraz Warbud S.A.

Warszawa wstępnie zakłada, że modernizacja w formule esco może objąć nawet 50 budynków, jednak ostateczna liczba obiektów poddanych modernizacji zostanie ustalona po zakończeniu dialogu technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
21 + 8 =