Ponad 900 placów zabaw skontrolowanych. Efekt – coraz mniej zastrzeżeń

Warszawskie place zabaw w coraz lepszym stanie. Zakończyły się coroczne kontrole prowadzone przez strażników miejskich. Nieprawidłowości – najczęściej drobne – ujawniano tylko w trakcie co siódmej kontroli. To zdecydowanie lepiej, niż rok wcześniej, kiedy nieprawidłowości ujawniano w co trzecim przypadku. W ocenie strażników administratorzy coraz bardziej dbają, aby place zabaw były bezpieczne i przyjazne dla dzieci. Pomóc im w tym mają coroczne kontrole warszawskich funkcjonariuszy

Place zabaw czyste i bezpieczne. Drobiazgowe kontrole strażników

914 przeprowadzonych kontroli i 125 placów zabaw, na terenie których stwierdzono drobne uchybienia – to wyniki wiosennego przeglądu placów zabaw prowadzonego przez warszawskich funkcjonariuszy od wczesnej wiosny.

Jak co roku, po zimowej przerwie strażnicy miejscy sprawdzali stan placów zabaw i wskazywali administratorom nieprawidłowości, które należy usunąć, aby place zabaw były bezpieczne i czyste. Sprawdzany był więc przede wszystkim stan urządzeń zabawowych, piaskownic, nawierzchni i ogrodzeń. W dalszej kolejności strażnicy sprawdzali czy administratorzy umieścili obowiązkowe tablice informacyjne, na których powinien znajdować się regulamin placu zabaw oraz dane zarządcy. Administratorom przekazywane były nawet najdrobniejsze uwagi.

Każdy plac zabaw sprawdzany był przez strażników bardzo dokładnie. Funkcjonariusze zwracali uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo zabawek – czy nie ma w nich wystających elementów – drewnianych lub metalowych, czy siedziska są gładkie i kompletne, farba na zabawkach nie łuszczy się, a elementy metalowe nie noszą śladów rdzy. Weryfikacji zostały poddawane też piaskownice, w których piasek powinien być na bieżąco wymieniany. Niestety zdarza się, że pomimo szczególnej dbałości administratorów o zarządzane obiekty, w piasku, czy na nawierzchni pojawiają się psie odchody, opakowania po przekąskach, czy połamane gałęzie – mówi Kierownik Referatu Komunalnego w II Oddziale Terenowym Piotr Kiełbasiński.

To właśnie na terenie II Oddziału Terenowego obejmującego dzielnice Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa sprawdzono najwięcej, bo 215 placów zabaw. Jednocześnie obiekty, w których ujawniono nieprawidłowości stanowiły tu zaledwie niecałe 4% wszystkich skontrolowanych miejsc.

Kontrolami objęte zostały miejskie place zabaw, obiekty w parkach oraz place na terenie obiektów będących w zarządzie prywatnych podmiotów (administracji, osiedli mieszkaniowych).

kontrole placów zabaw_3

Zalecenia pokontrolne i szybka reakcja administratorów placów zabaw

Wszelkie zastrzeżenia funkcjonariuszy co do stanu urządzeń zabawowych, nawierzchni, ogrodzenia, czy piaskownic – nawet te bardzo drobne – skutkowały sporządzeniem protokołu i przekazaniem uwag administratorowi obiektu. Po upływie wskazanego przez strażników terminu – najczęściej było to 14 dni – strażnicy ponownie sprawdzali plac. W większości wszelkie niezbędne naprawy wykonane zostały przed upływem wyznaczonego terminu.

Widać, że zarządcom placów zabaw zależy na utrzymaniu dobrego stanu zarządzanych przez nich obiektów, bo w przeważającej większości bardzo szybko usuwali wskazywane przez nas usterki i nieprawidłowości – dodaje Kierownik Kiełbasiński.

Likwidowane lub modernizowane są stare place, powstają nowe

Podczas kontroli strażnicy stwierdzili, że 36 funkcjonujących jeszcze w ubiegłym roku placów zabaw zostało zlikwidowanych. Powstały za to 33 nowe obiekty – nowoczesne, kolorowe, atrakcyjne i bezpieczne. Podczas wiosennych kontroli prowadzonych przez strażników w trakcie modernizacji było 7 kolejnych obiektów.

Również te nowo powstałe obiekty – nowoczesne i zadbane – były przez nas kontrolowane. Zdarza się, że w godzinach wieczorno-nocnych, gdy miejsca te pustoszeją, dochodzi na ich terenie do dewastacji, czy zanieczyszczeń. Dlatego chcemy uczulić zarówno administratorów, jak i rodziców, którzy przyprowadzają tu swoje dzieci, na występowanie tego typu sytuacji – mówi Cezary Bochowicz – Zastępca Naczelnika IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Na terenie IV Oddziału Terenowego, który obejmuje obszar Woli i Bemowa w ostatnim roku powstało najwięcej, bo aż 11 nowych placów zabaw – dodaje Naczelnik Bochowicz.

Działania strażników polegające na zintensyfikowanych pozimowych kontrolach dobiegły końca, jednak funkcjonariusze będą również zwracać uwagę na te miejsca w trakcie codziennych kontroli w pozostałe dni roku. Dodatkowo strażnicy apelują, aby wszelkie zastrzeżenia co do stanu bezpieczeństwa na terenie placów zabaw zgłaszać bezpośrednio do administratora lub właściwym służbom. Kontakt do zarządzającego placem zabaw znajduje się na tablicy informacyjnej, która jest obowiązkowym wyposażeniem każdego obiektu.

Kontrole placów zabaw w 2015 r.

W 2015 r. strażnicy miejscy sprawdzili stan 950 placów zabaw. Zastrzeżenia mieli w trakcie średnio co trzeciej kontroli. Najczęstsze zalecenia dotyczyły naprawy lub wymiany urządzeń zabawowych, czy wymiany piasku. Przeprowadzenie ponownych kontroli konieczne było w 350 przypadkach. W większości administratorzy placów zabaw bezzwłocznie stosowali się do poleceń strażników i usuwali stwierdzone nieprawidłowości. Strażnicy skontrolowali również 18 nowych placów zabaw. 16 kolejnych było w trakcie modernizacji.

place zabaw - wyniki kontroli - grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *