Powstanie koncepcja ekranów na I linii metra o odjazdach komunikacji naziemnej

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, realizując projekt z budżetu partycypacyjnego, zleca wykonanie koncepcji wyposażenia stacji I linii metra w ekrany informujące o odjazdach komunikacji naziemnej i pociągów. System wyświetlaczy ma pomagać pasażerom w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru dalszego środka transportu podczas przesiadania się.
ZTM Warszawa ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji wyposażenia stacji I linii metra w wyświetlacze informujące o najbliższych odjazdach komunikacji naziemnej. Dodatkowo dla stacji Dworzec Gdański i stacji Centrum projektant ma przewidzieć możliwość wyświetlania odjazdów pociągów SKM i KM. Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz koncepcji optymalnego usytuowania ekranów. Projektant będzie musiał określić też szacunkowe koszty realizacji inwestycji. Koncepcja ma być konsultowana z Metrem Warszawskim, Tramwajami Warszawskimi oraz Miejskimi Zakładami Autobusowymi.

Zamawiający nie rozstrzyga, w których miejscach dokładnie oraz w jakiej liczbie powinny zostać zamontowane ekrany. To będzie wynikało dopiero ze zlecanej koncepcji – system wyświetlaczy powinien pomagać pasażerom w podejmowaniu decyzji co do wyboru środka komunikacji w systemie transportu publicznego w przypadku koniecznej przesiadki czy kontynuowania podróży. Jednakże rekomendowaną lokalizacją tablic systemu informacji pasażerskiej prezentujących odjazdy komunikacji naziemnej jest rejon bramek wyjściowych ze stacji metra – ekrany powinny jednak znajdować się w takich miejscach, by nie utrudniać ruchu innym pieszym. Wyświetlacze powinny być mocowane do ścian i stropów na wysokości uniemożliwiającej dostęp osób postronnych. W zależności od istniejących warunków technicznych i komunikacyjnych tablice mogą być instalowane na danej stacji wewnątrz lub na zewnątrz stacji, co wpływa na wybór docelowej technologii wyświetlaczy (LED, TFT).

Na tablicach ma być prezentowany rzeczywisty, a nie rozkładowy czas do najbliższego kursu danej linii. Jak przypomina ZTM, większość kursujących w sieci ZTM autobusów jest wyposażona w urządzenia lokalizacyjne, a do końca 2018 roku planowane jest pokrycie systemem lokalizacji 100% floty autobusowej. Również sieć tramwajów jest objęta systemem lokalizacji wszystkich pojazdów. Wyświetlacz powinien prezentować informację pasażerską dla jednego słupka przystankowego przez określony czas (np. 3 sekundy), po czym treść powinna zmienić się na informację dotyczącą innego słupka. Pozwoli to na zredukowanie liczby wyświetlaczy. Ponadto projektant powinien zastosować odpowiedni algorytm pozwalający na wyświetlenie tylko jeden raz danej linii (bez dublowania) pod warunkiem, że odjazd danej linii odbędzie się w ciągu najbliższych np. 30 minut.

Termin składania ofert mija 5 kwietnia. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Na realizację przeznaczono pięć miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
32 ⁄ 16 =