Program Mieszkania 2030. Start inkubatora

Zapraszamy do udziału w projekcie Inkubator Mieszkania2030 pt. „Miasto zwarte: jak zagęszczać miasto i zachować wysoką jakość życia?”. Jest to specjalny proces projektowy, organizowany na zlecenie m.st. Warszawy.

W jego ramach tworzone będą rekomendacje do długoletniego programu mieszkaniowego – Mieszkania2030. Do Inkubatora poszukujemy 10 ekspertów i ekspertek zajmujących się: architekturą, architekturą zieleni, transportem, urbanistyką, socjologią, psychologią i innymi dziedzinami związanymi z funkcjonowaniem miasta, którzy zaangażują się w wypracowanie rekomendacji dla dwóch zagadnień:
1. W jaki sposób można zagęszczać zabudowę śródmiejską w Warszawie?
2. Które wolne przestrzenie w Warszawie można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową?

Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy. Każda będzie pracować nad jednym, wybranym tematem. Inkubator składa się z 2 etapów:
– wypracowanie przez grupy eksperckie rekomendacji w poszczególnych tematach
– omówienie rekomendacji z mieszkańcami i mieszkankami miasta, nie posiadającymi wiedzy eksperckiej w zakresie planowania przestrzennego.

Proces trwa od 21 lutego do 10 marca. W tym czasie odbędą się trzy spotkania:
– 21 lutego, 17.00-21.00  – warsztat rozpoczynający proces, podczas którego zostaną przedstawione i omówione założenia dotyczące procesów zagęszczania miasta
– 28 lutego, 17.00-21.00 –  warsztat opracowywania rekomendacji
– 4 marca, 10.00-16.30 – omówienie z mieszkańcami miasta koncepcji rekomendacji, wypracowanych podczas warsztatów, w celu ich weryfikacji i uzupełnienia.

Uczestnicy Inkubatora zostaną wyłonieni podczas otwartego naboru. Po pierwszym warsztacie, zespoły będą miały czas do 10 marca na uzgodnienie ostatecznego kształtu rekomendacji dotyczących zagęszczania miasta i przesłanie ich do organizatorów. Do udziału w Inkubatorze zapraszamy osoby, które będą mogły wziąć udział we wszystkich trzech spotkaniach, a także poświęcić czas, aby w ramach swojego zespołu uzgodnić i przygotować rekomendacje dotyczące wybranego zagadnienia (rekomendacje opracowuje Zespół, nie każda z osób osobno).

Aby zgłosić się do Inkubatora, prosimy o wypełnienie ankiety: https://goo.gl/forms/QwLCc7MvbGEQuYPD2  do dnia 16.02.2017. Udziału w projekcie należy potwierdzić do soboty, 18 lutego. Kontakt: warsztaty.mieszkania2030@gmail.com
Inkubator jest prowadzony przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, na potrzeby powstającego programu Mieszkania2030.

Miasto zwarte/Zatrzymać suburbanizację
W styczniu odbyła się debata o tym, jak planować miasto, żeby tworzyć przyjazne przestrzenie do mieszkania. Uczestnicy satrali się odpowiedzieć na pytania, czy można zatrzymać suburbanizację; gdzie powinny pojawiać się kolejne osiedla, czy można zagęszczać miasto tak, żeby zachować wysoką jakość życia; jak zapewnić dostęp nowych mieszkań do komunikacji publicznej i projektować osiedla, które będą zmniejszały potrzebę wymuszonej mobilności? Punktem odniesienia dla debaty była Warszawska Polityka Mobilności, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla stolicy oraz Warszawskie Centra Lokalne.
Relacja z debaty jest tutaj.

100 000 mieszkań dla warszawiaków!
Przypomnijmy, w ramach programu Mieszkania 2030, ogłoszonego 1 grudnia, władze stolicy planują powiększenie miejskiego zasobu o 15 tys. mieszkań. Nowa polityka mieszkaniowa będzie tworzona wraz z warszawiakami. – Chcemy, żeby do 2030 r. zasób miejskich mieszkań zwiększył się do ponad 100 tysięcy. W tym celu dostarczymy 15 tys. nowych lokali.

Naszym wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla każdego, kto zdecyduje się żyć w Warszawie – bez względu na wiek czy dochody. Chodzi przede wszystkim o osoby, które nie mogą pozwolić sobie na kupno lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym – zapowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. Dostępne mieszkania są jednym z celów operacyjnych aktualizowanej strategii rozwoju Warszawa2030. Obecnie w stolicy jest blisko 85 tys. mieszkań miejskich (w tym 2,6 tys. zrealizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego).

Z uwagi na cele wskazane w strategii Warszawa2030 będziemy rozwijać poniższe segmenty mieszkań:
A. społeczne – dla osób zagrożonych wykluczeniem, mieszkania treningowe, chronione;
B. komunalne – dla osób o niskich dochodach;
C. Towarzystwa Budownictwa Społecznego – dla osób, których dochody są za wysokie na uzyskanie mieszkania komunalnego, jednak zbyt niskie, aby otrzymali kredyt na kupno własnego mieszkania;
D. najem komercyjny – dla osób o wyższych dochodach, budowane zarówno przez miejskie spółki, jak i sektor prywatny.

Rozwijanie dwóch ostatnich segmentów pozwoli miastu posiadać ofertę skierowaną do większej grupy mieszkańców, nie tylko do tych o najniższych dochodach. Dodatkowo, cały czas będą remontowane i modernizowane już istniejące mieszkania, aby podwyższać ich standard. Nowa polityka mieszkaniowa to nie tylko wzrost liczby mieszkań. Polityce mieszkaniowej zostanie podporządkowane planowanie przestrzenne, zarządzanie miejskim zasobem nieruchomości i realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi m.in. o dalsze powiązanie planowania nowych osiedli z decyzjami dotyczącymi polityki transportowej, czy dostosowaniem infrastruktury społecznej (np. budowa przedszkoli, szkół, przychodni). Na nowym programie skorzystają wszyscy warszawiacy, nie tylko ci mieszkający w miejskim zasobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
11 − 1 =