Realizacja budżetu Warszawy w 2015 roku

Rok 2015 obfitował w wiele wydarzeń, które były wyjątkowe dla rozwoju Warszawy. Otwarcie centralnego odcinka II linii metra oraz bulwarów nadwiślańskich, a także realizacja projektów z I edycji budżetu partycypacyjnego, to tylko niektóre działania finansowane w 2015 roku z budżetu stolicy.

Podczas dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy głosowane będą uchwały, dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu Prezydentowi m.st. Warszawy.

Realizacja mojej wizji Warszawy jest dobrze oceniana przez mieszkańców. Według najnowszego badania jakości życia w dzielnicach, aż 94% warszawiaków jest zadowolonych z życia w stolicy. W 2013 r. było to 82%. Wzrost tej oceny jest dla nas kluczowy, ponieważ potwierdza, że kierunek rozwoju stolicy jest dobry – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Ważne działania, na które w ubiegłym roku miasto wydawało środki, to projekty zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. W I edycji mieszkańcy wybrali 336 projektów o wartości ponad 26 mln zł. W tym roku realizowane są kolejne 644 projekty z drugiej edycji o wartości ponad 51 mln zł.

W 2015 r. miasto rozpoczęło realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 r., który był tworzony wspólnie m.in. z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami. Działania w jego ramach skupiają się w trzech dzielnicach: Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek. Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł. Od 2015 r. trwa także aktualizacja strategii rozwoju stolicy do 2030 – uspołecznionego procesu wypracowania Warszawy przyszłości.

Wartości budżetu za 2015 r.

Ubiegły rok dla Warszawy pod względem finansowym był dobry. W 2015 roku zrealizowane zostały ponadplanowe dochody na kwotę ponad 312 mln zł., a na wydatkach bieżących Warszawa zaoszczędziła ponad 532 mln zł. Rok ubiegły należał do spokojniejszych – stolicę ominęły powodzie czy ciężka zima, dlatego nie zaszła konieczność wykorzystania pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych. Stolica oszczędziła również na zimowym oczyszczaniu ulic, na wydatkach administracyjnych, obsłudze długu, czy komunikacji miejskiej. Łącznie jest to kwota rzędu 0,5 mld zł. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki w bieżącym roku.

Dochody ogółem miasta stołecznego Warszawy w 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 14,313 mld zł., tj. na poziomie 102,2% planu. Ponadplanowe dochody wyniosły 312 milionów 672 tys. zł., z UE w wysokości 191,423 mln zł.  (realizacja planu dochodów w 2015 r. z UE wyniosła 134,9%). W 2015 r. z UE do kasy miasta wpłynęło 738 mln zł., a łącznie jest to już 5,622 mld zł. Kolejne miliardy są już zakontraktowane – łącznie Warszawa pozyskała 10,8 mld zł od 2004 roku.

Wydatki budżetowe stolica zrealizowała na kwotę 12,894 mld zł, tj. na poziomie 94,4% planu. Na wydatki bieżące wydane zostało 11,550 mld zł., tj. na poziomie 95,6% planu. Tradycyjnie już, najwięcej środków przeznaczonych zostało na edukację oraz transport publiczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
16 ⁄ 8 =