W rewitalizacji doradzą eksperci

Znamy już członków Komitetu Rewitalizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Jest to społeczne gremium doradcze, które będzie monitorowało i opiniowało zmiany zachodzące na prawobrzeżnej Warszawie.

Z uwagi na społeczny charakter Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy kluczową rolę w procesie jego realizacji będzie odgrywał Komitet Rewitalizacji. W maju stołeczny ratusz zaprosił stronę społeczną do zgłaszania kandydatów. Do głównych zadań zespołu doradczego, który będzie wspierał ratusz do 2022 r., będzie należała analiza potrzeb projektowych, opiniowanie zmian w kluczowych przedsięwzięciach, przegląd postępów realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Eksperci będą także oceniać raporty cząstkowe oraz końcowe sprawozdanie, podsumowujące wszystkie zmiany na obszarach rewitalizowanych.

Skład Komitetu Rewitalizacji został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Przedstawiciele strony społecznej to: Alina Muzioł-Węcławowicz, Grzegorz Laszuk, Magdalena Szeniawska, Piotr Stryczyński, Edward Tomasz Połaski, Maciej Kuziemski. Miasto stołeczne Warszawę reprezentować będą: Michał Olszewski – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Beata Wrońska-Freudenheim – dyrektor Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji, Tomasz Thun-Janowski – dyrektor Biura Kultury, Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Krzysztof Mikołajewski – dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej a także przedstawiciele Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zarządów Dzielnic Pragi-Południe, Pragi-Północ, Targówka, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Urbanistów Polskich, spółki Veolia Energia Warszawa, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ.

 

Co to jest Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku?

Program rewitalizacji wpływa na rozwój prawej strony Warszawy na wielu płaszczyznach. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej strony – zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz integrację i wsparcie mieszkańców. Działania skupiaja się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

 

Informacja prasowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *