Rozwojowa branża kosmiczna

O projektowaniu i badaniu konstrukcji lotniczych, technologiach kosmicznych i bezzałogowych systemach latających marszałek Adam Struzik rozmawiał m.in. z Pawłem Stężyckim – dyrektorem Instytutu Lotnictwa, Leszkiem Lorochem – dyrektorem Centrum Technologii Kosmicznych oraz Konradem Kozaczukiem – dyrektorem Centrum Technologii Kompozytowych.

Spotkanie odbyło się w Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych (CITLiK), gdzie utworzono miejsca pracy dla ponad 400 inżynierów i techników w sektorze wysokich technologii. Zaprezentowano liczne projekty badawcze, w tym rozwijaną z sukcesem rakietę suborbitalną ILR-33 BURSZTYN oraz rozwiązania dla nowoczesnego rolnictwa z wykorzystaniem systemów bezzałogowych i teledetekcyjnych.

Przemysł lotniczy jest jedną z ważniejszych branż na Mazowszu ze względu na swój wysoki poziom innowacyjności. Instytut Lotnictwa jest liderem w prowadzeniu badań lotniczych, aerodynamicznych i wytrzymałościowych.

– Technologie kosmiczne i lotnicze to obszar, który jest szansą zarówno dla Mazowsza, jak i Polski na dynamiczny rozwój – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Rozwój sektora lotniczego

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest zainteresowany rozwojem sektora lotniczego oraz blisko z nim powiązanej branży kosmicznej. Wyrazem tego zaangażowania jest m.in. uczestnictwo Mazowsza w Sieci Europejskich Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS czy też wspieranie działających w województwie mazowieckim organizacji klastrowych z branży lotniczej: Klastra konstrukcji i technologii lotniczych GENERAL AVIATION oraz Mazowieckiego Klastra Lotniczego AVIATION MAZOVIA.

Unijne wsparcie dla innowacyjnych projektów

Wsparcie dla rozwoju branży lotniczej znalazło swój wymierny kształt w postaci dofinansowania (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013) jednego z wielu projektów Instytutu Lotnictwa – Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych. Dzięki unijnemu wsparciu możliwe jest rozwijanie na szeroką skalę badań i testowanie rozwiązań praktycznych z zakresu budowy silników, opracowywania nowych formuł paliwa dla lotnictwa oraz pojazdów rakietowych, badań materiałowych czy konstrukcyjnych.

Wymierne efekty współpracy

Zarówno Województwo Mazowieckie, jak i Instytut Lotnictwa zacieśniają swoja współpracę międzynarodową, szczególnie ze stanem Nevada w USA. Mazowsze podpisało list intencyjny z władzami stanu Nevada, w którym obie strony opowiedziały się za rozwijaniem współpracy m.in. w obszarze nowoczesnych technologii, a także rozwoju sektora bezzałogowych statków powietrznych. Efektem działań jest utworzone Wspólne Centrum Doskonałości, a także współuczestnictwo w testach dronów.

Współpraca  Mazowsza z Instytutem Lotnictwa odbywa się również poprzez udział w konsorcjum na rzecz utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce (Instytut Lotnictwa pełni rolę partnera wsparcia merytorycznego i techniczno-technologicznego, a województwo mazowieckie – finansowego).

Instytut Lotnictwa jest także ważnym partnerem województwa mazowieckiego w identyfikacji priorytetowych kierunków badań, które ukierunkowują wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014–2020. Jest również jednym z najbardziej aktywnych członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji Mazowsza – dzięki zaangażowaniu instytutu udało się sformułować priorytetowe kierunki badawcze istotne dla rozwoju sektora kosmicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
25 + 12 =