Sejmowa komisja przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o OZE

Sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Jak podano w uzasadnieniu projektu, celem nowej legislacji jest m.in. realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Nowelizacja ma umożliwić przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r., poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Przewiduje się, że realizacja w bieżącym roku aukcji, zakładająca przyrost nowych mocy wytwórczych w wymiarze sumarycznym 3.414 MW różnych rodzajów OZE (z przeważającym udziałem lądowej energetyki wiatrowej – 2.500 MW oraz instalacji PV – 750 MW), pozwoli uzyskać roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 9,176 TWh. „Istniejące moce wytwórcze z OZE i prognozowana produkcja z instalacji, które wygrały przeprowadzone dotychczas aukcje oraz planowane wolumeny dla aukcji, jakie zostaną przeprowadzone w bieżącym roku, dadzą wynik o łącznej mocy instalacji na poziomie 13.657 MW z odnawialnych źródeł energii. Źródła te pozwolą na zabezpieczenie jeszcze w 2019 r. docelowej sumarycznej produkcji rocznej na poziomie 35,339 TWh” – napisano w uzasadnieniu projektu. Przy przewidywanej rocznej konsumpcji energii elektrycznej w 2020 r. na poziomie 183,730 TWh, miałoby to dać udział OZE na poziomie 19,23 proc., wobec wymaganego poziomu 19,1 proc.

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski pytany, kiedy nowelizacja ustawy powinna być uchwalona, by przeprowadzić aukcje, odpowiedział: „Jak najszybciej, bo procesy przygotowania i ogłoszenia aukcji zajmują kilkanaście tygodni, plus ocena ofert, rozstrzygnięcie. Aby zdążyć w tym roku, ustawę trzeba uchwalić jak najszybciej”.Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor URE, wskazała, że URE potrzebuje kilku miesięcy na przygotowanie i przeprowadzenie aukcji.

„Ustawa już powinna być uchwalona. (…) Już powinniśmy się przygotowywać do aukcji, jesteśmy w niedoczasie” – powiedziała dyrektor.

źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
14 × 4 =