Veolia udoskonala warszawską sieć ciepłowniczą

Veolia Energia Warszawa ukończyła realizację projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy”, dotyczącego likwidacji 111 węzłów grupowych i budowy 811 indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 41 km sieci ciepłowniczej. Projekt uzyskał dotację ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł przeszło 110 mln zł. z czego ok. 35 mln zł stanowiła refundacja ze strony szwajcarskiej. Projekt wpisuje się w programy ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej, a w szczególności w program poprawy powietrza w Warszawie, wdrażany przez władze stolicy.

Inwestycja trwała przez 5 lat tj. od 2012 roku i była jednym z największych projektów realizowanych w Grupie Veolia w ostatnich latach.  Projekt objął swoim zasięgiem następujące dzielnice Warszawy – Mokotów, Wola, Praga Południe, Żoliborz, Bielany, Śródmieście i Ochota.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców budynków objętych zmianami m.in. prowadzenie własnej niezależnej gospodarki ciepłem, a więc samodzielne podejmowanie decyzji o tym w jakim terminie i przy jakiej temperaturze zostanie włączone i wyłączone ogrzewanie w budynku, a także realizację ekonomicznie uzasadnionych działań termomodernizacyjnych, czego efektem mogą być niższe opłaty za ciepło.

– Projekt został zrealizowany z myślą o mieszkańcach Warszawy, jak i samym mieście. Zarządcy i administratorzy budynków, które posiadają węzły indywidualne, mają możliwość zarządzania zapotrzebowaniem na ciepło i zużyciem ciepła. To również projekt, który znacząco podnosi komfort życia mieszkańców przez dostęp do centralnego ogrzewania i ciepłej wody jednocześnie. Do tych dwóch aspektów – ekonomicznego i społecznego, należy dodać również wymiar środowiskowy projektu. Inwestycja przekłada się na zmniejszenie strat ciepła oraz efektywne gospodarowanie energią.– mówi Jacky Lacombe, dyrektor generalny i prezes zarządu Veolii Energii Warszawa.

Dzięki wybudowaniu węzłów indywidualnych mieszkańcy uzyskują możliwość korzystania z ciepłej wody z sieci ciepłowniczej, co umożliwia likwidację piecyków gazowych i podnosi standard oraz bezpieczeństwo budynku.

W skali całego miasta realizacja Projektu oznacza zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych i substancji niebezpiecznych, a w konsekwencji poprawę stanu zdrowia  oraz warunków życia mieszkańców stolicy. Projekt zakłada również  ograniczenie strat ciepła „na przesyle”. Pozwoli to na zaoszczędzenie rocznie 148.771 GJ ciepła co jest równoważne ogrzaniu ok. 10 tys. energooszczędnych mieszkań o powierzchni 50m2.

Warszawa obierając kierunek smart city w spółce Veolia Energia Warszawa S.A. znalazła partnera, dzięki któremu ma szansę zapewnić mieszkańcom czyste powietrze i zdrowe środowisko oraz gwarantować zrównoważony rozwój miasta. Jak wiemy, aby móc wykorzystać w pełni efekty działań w obszarze energooszczędnego budownictwa należy prowadzić równoległe działania sprzyjające efektywnemu zaopatrzeniu obiektów w ciepło. Widzimy więc, że Veolia Energia Warszawa S.A. podejmując się realizacji przedsięwzięcia zakrojonego na tak szeroką skalę miała na uwadze, poza samym udoskonaleniem procesu dostawy ciepła, również korzyści płynące dla miasta i odbiorców ciepła systemowego. Analizując efekty projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy” śmiało możemy wskazać na trzy aspekty, w których miasto i mieszkańcy dostrzegają osiągane korzyści, a mianowicie: Ekologię, BezpieczeństwoInnowacyjność rozwiązań zastosowanych w zrealizowanym projekcie – mówi Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Poza działaniami czysto technicznymi w ramach projektu prowadzone były także działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości mieszkańców i administratorów w zakresie racjonalnego gospodarowania energią w budynku. Działania te polegały na organizacji szkoleń dla mieszkańców i administratorów budynków w zakresie efektywności energetycznej oraz zagadnień związanych z termomodernizacją w aspekcie technicznym i finansowym. Odbyło się 61 spotkań, w których uczestniczyło ok. 750 osób.

– Projekt ten był realizowany bardzo sprawnie a jego efekty przyczyniają się istotnie do ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców Warszawy. Jest to szczególnie ważne wówczas gdy ostatecznym celem podejmowanych działań jest poprawa warunków zdrowia i życia oraz stanu środowiska. Na uwagę zasługuje również fakt, iż modernizacja systemu ciepłowniczego miasta wpisuje się bezpośrednio w plan działań zmierzających do ograniczenia problemu smogu poprzez inwestycje w rozwój tzw. ciepła systemowego. Wyrażam nadzieję, że doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji tego projektu oraz jego efekty będą inspiracją dla podejmowania podobnych działań przez zarządców sieci ciepłowniczych innych miast w Polsce – mówi Guido Beltrani – Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Bardzo pozytywny odbiór społeczny, zaangażowanie administracji samorządowej, w tym Urzędów Dzielnicowych, Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych oraz Administracji osiedlowych w fazie realizacyjnej, jak również fakt, że zdefiniowane cele zostały zrealizowane, upewniły Zarząd Veolii Energii Warszawa co do słuszności celów, stawianych przy realizacji tego przedsięwzięcia.

 

Definicje:

Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

Indywidualny węzeł cieplny węzeł cieplny obsługujący jeden obiekt

Grupowy węzeł cieplny węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt

Pełna nazwa projektu brzmi „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”.

 

informacja prasowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
14 − 7 =