Warszawa przystąpiła do unijnej Inicjatywy Wdrożenia Zeroemisyjnych Autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał w Brukseli deklarację przystąpienia do Inicjatywy Wdrożenia Zeroemisyjnych Autobusów. Warszawa jasno określiła chęć dążenia do proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym.

Unia Europejska zwiększa swoje zaangażowanie w globalne przejście na gospodarkę niskoemisyjną. To właśnie lokalni i regionalni liderzy odgrywają kluczową rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla, między innymi modernizując systemy transportowe, czyniąc je czystszymi, bardziej efektywnymi energetycznie i bardziej zrównoważonymi.

13 lipca 2017 roku Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc, podczas odbywającego się w Brukseli Komitetu Regionów, przedstawiła europejską Inicjatywę Wdrożenia Zeroemisyjnych Autobusów. Inicjatywa to potwierdzenie chęci wspólnego przyspieszenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej rozwoju proekologicznych rozwiązań
w zakresie komunikacji autobusowej.

Inicjatywa oparta została na trzech filarach. Pierwszym z nich jest publiczna deklaracja popierająca wspólne ambicje miast i producentów
w celu przyspieszenia wprowadzania zeroemisyjnych autobusów. Kolejny to stworzenie platformy wdrożeniowej, w ramach której organy publiczne, operatorzy transportu publicznego, producenci i organizacje finansowe będą mogły wspólnie osiągnąć zamierzone cele, czyli poprawić wymianę informacji, ułatwić zrzeszanie się istotnych podmiotów, wykorzystanie potencjału działań inwestycyjnych oraz opracowanie specjalistycznych w tym zakresie polityk. Powołana zostanie również grupa ekspercka, skupiającej podmioty zarówno ze strony dostawców jak i odbiorców.

Deklarację podpisało 36 miast i regionów, 11 producentów i 8 instytucji transportowych. Do Inicjatywy przystąpiła także Warszawa. Podczas uroczystego podpisania sygnatariuszem w imieniu m.st. Warszawy była Katarzyna Strzegowska, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *