Warszawa wobec zmian klimatu [ZAPROSZENIE]

We wtorek, 5 kwietnia, o godz. 18.00 w Bibliotece Narodowej (al. Niepodległości 213, gmach główny, wejście A, Sala Darczyńców) odbędzie się szósta i ostatnia debata z cyklu „ekoWarszawa”. Spotkanie będzie poświęcone adaptacji do zmian klimatu.

„ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska” to przestrzeń do dyskusji z wszystkimi, którym bliska jest troska o środowisko stolicy i właściwy rozwój ekosystemu miejskiego.

To już ostatnie spotkanie tego cyklu debat. Na szóstym spotkaniu warszawiacy wspólnie z ekspertami i urzędnikami, dyskutować będą pod hasłem „Warszawa wobec zmian klimatu”.

Wywołane działalnością człowieka zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dziś cywilizacja. Negatywne skutki nimi wywołane dotyczą każdego, a w szczególny sposób mieszkańców miast. Są nimi m.in. gwałtowne ulewy, huraganowe wiatry, fale upałów czy nieprzewidywalne zmiany pogody. Mogą one nie tylko pogarszać jakość życia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale także dla miejskiej infrastruktury, budynków czy systemów energetycznych. W trakcie debaty wskazane zostaną m.in. najważniejsze zagrożenia jakie dla Warszawy niosą zmiany klimatu – ich konsekwencji oraz sposobów ochrony przed nimi. Omówione zostaną także działania jakie już podjęto w stolicy, a także te planowane do realizacji w czasie najbliższym.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy;
  • Julia Michalak – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
  • Urszula Stefanowicz – Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (Koalicja Klimatyczna) oraz
  • dr Wojciech Szymalski – Instytut na Rzecz Rozwoju.

Moderatorem spotkania będzie dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska SGGW.

„Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.” będzie dokumentem określającym kierunki, cele i zadania w kształtowaniu i zarządzaniu środowiskiem naszego miasta. Zanim zostanie poddany konsultacjom społecznym (w maju 2016 r.), jeszcze na etapie jego tworzenia, Warszawa chce usłyszeć sugestie, rady i pomysły mieszkańców. Dlatego zaplanowano cykl publicznych debat poświęconych tej tematyce.

Dotychczas odbyło się pięć debat z cyklu „ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska”. Tematami spotkań były: „Jak planować zielone miasto?”, „Eko-aktywni w działaniu”, „Jak dbać o czyste powietrze w Warszawie?”, „Bioróżnorodność i dzicy w mieście” oraz „Rewolucja śmieciowa – co wiemy po dwóch latach?”. Odbyły się w listopadzie i grudniu 2015 r. oraz styczniu, lutym i marcu 2016 r. w Bibliotece Narodowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy.

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem i jego kształtowania w zakresie środowiska. Sporządzenie Programu jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.).

 

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Fot. Bartosz Dominiak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *