WDE 2017

Najważniejszym wydarzeniem Warszawskiego Dnia Energii w 2017 r. będzie piknik plenerowy, zaplanowany na 28 maja 2017r. w Multimedialnym Parku Fontann. Wydarzenie jest kontynuacją trzech poprzednich edycji i stanie się wstępem do wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Zrównoważonej Energii 2017. W tym roku organizatorzy chcą nadać piknikowi wyjątkowy charakter. Wydarzenie będzie zbudowane wokół dwóch projektów:

  1. miejski transport przyszłości – prezentacja światowych rozwiązań elektromobilności i pokaz polskich pojazdów elektrycznych
  2. „Mapa warszawskiej energii” – prezentacja systemu energetycznego stolicy.

Umiejscowione na „mapie” zdjęcia charakterystycznych miejskich obiektów energetycznych będą wyznaczały strefy tematyczne pikniku:

  • miejski transport przyszłości (przewidziane atrakcje: pokaz pierwszych polskich pojazdów elektrycznych – w tym TRIGGO, testy samochodów elektrycznych i hybrydowych, prezentacja autobusu elektrycznego i samochodu na ogniwo paliwowe, prezentacja punktów do ładowania samochodów i autobusów elektrycznych);
  • nowoczesna energetyka miejska (prezentacja warszawskiego systemu ciepłowniczego, „Mapa warszawskiej energii” – prezentacja systemu energetycznego stolicy – energia elektryczna, sieć ciepłownicza, sieć gazowa);
  • miejska gospodarka wodna i ściekowa (prezentacje: oczyszczalni ścieków komunalnych „Czajka”, Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya) oraz wykorzystanie surowców wtórnych (prezentacje: warszawskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, technologii produkcji paliw z butelek PET, nowoczesnych miejskich spalarni śmieci)
  • inteligentne miasto przyszłości (prezentacje: rozwiązań zarządzania miejskimi układami mikro generacji, rozwiązań technologicznych magazynowania energii, rozwiązań technologicznych połączeń pomiędzy elektrycznym transportem miejskim a miejską energetyką odnawialną, systemów i rozwiązań służących zwiększeniu efektywności energetycznej, rozwiązań inteligentnego zarządzania ruchem miejskim– kontrolowane parkingi, sterowanie ruchem miejskim, rozwiązań technologicznych budowy domów pasywnych i +energetycznych)

Główna atrakcja wydarzenia: Centralnym punktem WDE 2017 będą prezentacje najnowszych rozwiązań technologicznych w czterech strefach tematycznych. Układ stref tematycznych w przejrzysty sposób podzieli przestrzeń eventu oraz usystematyzuje charakter całego wydarzenia. Uczestnicy spotkania w prosty sposób będą mogli poruszać się po strefach a kierunkowskazem będą punkty Mapy energetycznej Warszawy. Główną atrakcją WDE 2017 będzie konkurs z nagrodami. Odpowiedzi na 10 pytań konkursowych znajdować się będą w namiotach wystawców.

Punkt informacyjny WDE 2017: w punkcie informacyjnym, namiot organizatora, zaplanowano: wydawanie oraz przyjmowania kart konkursowych oraz zaplecze organizacyjne WDE 2017.

W ramach pikniku odbędą się również prezentacje pojazdów i sprzętu służb miejskich (śmieciarka, pojazdy straży miejskiej), policji i straży pożarnej).

W ramach Warszawskich Dni Energii planowane są również inne działania na rok 2017: otwarte i zamknięte wykłady i warsztaty tematyczne poświęcone energetyce miejskiej, projekty edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli z warszawskich szkół, wyjazdy studyjne, obecność stoiska WDE podczas innych wydarzeń tematycznie nawiązujących do energetyki: Pikniku Naukowego (czerwiec) oraz Pikniku z Klimatem (sierpień).