Wspólnie z inżynierami na rzecz Warszawskiego Indeksu Powietrza

11 marca Miasto Stołeczne Warszawa i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie mające na celu stworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP), czyli systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w stolicy.

Porozumienie o współpracy podpisane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy i prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej ma na celu rozwój oraz wdrożenie prac badawczo-naukowych, związanych ze stworzeniem systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w m.st. Warszawie. Dane te zostaną opracowane w formę Warszawskiego Indeksu Powietrza i będą ogólnodostępne dla mieszkańców z około tygodniowym wyprzedzeniem.

Temat zanieczyszczeń jest modny i ważny, bowiem coraz więcej mieszkańców chce wiedzieć jaki jest stan powietrza, którym oddychają –  powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy –  Miasto chce korzystać z potencjału i eksperckiej wiedzy Politechniki Warszawskiej, oddając sprawę w ręce fachowców, aby to oni stworzyli wiarygodny Warszawski Indeks Powietrza.

WIP tworzony będzie we współpracy z Politechniką Warszawską. – Nasza uczelnia od 12 lat prowadzi badania jakości powietrza w stolicy i oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rezultaty tych badań pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy wyników badań stężeń substancji w powietrzu. Zawarte dzisiaj porozumienie otwiera drogę do dalszych prac nad wdrożeniem systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza – powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Warszawa prowadzi intensywne działania w kierunku ograniczenia stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. W tym celu uchwalony został Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy, przyjęty przez Radę m.st. Warszawy, 10 grudnia 2015 r. Plan przewiduje m.in. wprowadzenie systemu pozwalającego na zidentyfikowanie krytycznych dla obszaru miasta poziomów substancji w powietrzu.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Fot. R. Motyl/um.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
24 + 12 =