Wygodne przesiadki przy stacjach metra Karolin i Lazurowa

ZTM Warszawa ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentów i uzyskanie decyzji potrzebnych do budowy oraz starania się o dofinansowanie unijne dla węzłów przesiadkowych przy ostatnich dwóch stacjach zachodniego odcinka drugiej linii metra – Karolin i Lazurowa.

Opracowanie karty informacyjnej wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzłów przesiadkowych przy stacjach metra Karolin i Lazurowa – przetarg o takim zakresie prac został ogłoszony w połowie lipca. Na zachodnim krańcu linii metra M2 zaplanowano dwa węzły komunikacyjne, ułatwiające przesiadki do Warszawskiego Transportu Publicznego. To kolejny krok prowadzący do ich budowy.

Ważne dokumenty

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o inwestycji, czyli dane o lokalizacji, powierzchni, wykorzystywanej technologii, potencjalnym wpływie na środowisko oraz rozwiązaniach mających minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko naturalne. Jest ona niezbędnym elementem do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (decyzja administracyjna), która jest wymagana przy inwestycjach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Studium wykonalności opisuje zasadność realizacji przedsięwzięcia oraz wskazuje optymalny zakresu projektu przy najkorzystniejszym rozwiązaniu technicznym. Opracowanie przedstawia także możliwości wykonania inwestycji w ujęciu: finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. Studium jest jednym z elementów niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych lub innych środków pomocowych.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na złożenie ofert do 27 lipca do godz. 12.00. Czas na przygotowanie przedmiotowych dokumentów to 135 dni od podpisania umowy.

węzeł przesiadkowy Lazurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
11 + 26 =