ZTM Warszawa zleca remont wiaduktu metra nad Puławską

Wiadukt na łącznicy metra, stanowiący element trasy łączącej STP Kabaty ze stacją Warszawa Okęcie, przejdzie remont. Prace, które potrwają 10 miesięcy, mogą spowodować utrudnienia w ruchu na ul. Puławskiej.
Warszawski ZTM ogłosił przetarg na remont wiaduktu kolejowego nad Puławską, stanowiącego część łącznicy kolejowej Warszawa Okęcie – STP Kabaty. Czteroprzęsłowy wiadukt został wybudowany w 1984 r., a jego długość wynosi 104,8 m.

Zakres prac zakłada m.in. odtworzenie powłok antykorozyjnych konstrukcji, podwyższenie balustrad przy chodnikach służbowych, wymianę nawierzchni torowej i odtworzenie umocnienia skarp. Ponadto projektowane jest wykonanie nowych głowic pośrednich podpór pośrednich z uwagi na ich niezadowalający stan, mogący skutkować zsunięciem się łożysk wiaduktu z podpór.

Termin składania ofert mija 28 października. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Prace mają zostać wykonane w ciągu 10 miesięcy od zawarcia umowy. Metro Warszawskie, które użytkuje bocznicę, wymaga zachowania pełnej przejezdności łącznicy i zapewnienia możliwości przejazdu pojazdów szynowych pomiędzy torami zdawczo-odbiorczymi Wyczółki i terenem STP Kabaty (np. szlifierka do torów, platforma z szynami) w określonych, trwających kilka tygodni terminach. Wystąpić też mogą utrudnienia na Puławskiej w postaci krótkotrwałych zamknięć ruchu i wprowadzenia ruchu wahadłowego.

Przetarg nieograniczony – Wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie-Kabaty nad ul. Puławską w Warszawie (PN 97/2018)

Data ogłoszenia: 09.10.2018
Termin składania ofert/wniosków: 23.10.2018 godzina: 10:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie – Kabaty nad ulicą Puławską w Warszawie.
  2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem, stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Przedmiar Robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ ma jedynie charakter pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy dokonanie wyceny Przedmiotu Zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych Projektem.
  4. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona dla Przedmiotu Zamówienia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę. Projekt dokumentów do dokonania zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
  5. Ze względu na warunki eksploatacyjne, określone przez użytkownika metra warszawskiego – Spółkę Metro Warszawskie Sp. z o.o., przy realizacji Przedmiotu Zamówienia należy uwzględnić pełną przejezdność łącznicy kolejowej Okęcie – Kabaty i możliwość zapewnienia w przejazdu pojazdów szynowych pomiędzy torami zdawczo – odbiorczymi Wyczółki i terenem STP Kabaty (np. szlifierka do torów, platforma z szynami) w trakcie wykonywania prac w następujących terminach:

1)      05.10.2018 r. – 15.10.2018 r.

2)      10.11.2018 r – 15.11.2018 r.

3)      02.01.2019 r. – 10.01.2019 r.

4)      15.07.2019 r. – 30.08.2019 r.

5)      05.10.2019 r. – 15.10.2019 r.

6)      10.11.2019 r. – 15.11.2019 r.

7)      02.01.2020 r. – 10.01.2020 r.

  1. Wszystkie czynności przy realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy.
  2. Ze względu na zakres Przedmiotu Zamówienia Wykonawca musi zapewnić objęcie obowiązków kierownika budowy przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej i osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej, odpowiednimi do realizowanego Zamówienia.

załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *