Innowacje to ryzyko, które się opłaci

– Polska chce rozwijać i wspierać własne start-upy technologiczne, które będą dostarczać rozwiązania dla sektora energii, w tym dla rozwoju elektromobilności. Nasz kraj ma potencjał do tego, by stać się znaczącym podmiotem na rynku pojazdów elektrycznych, zwłaszcza w sektorze inteligentnej komunikacji miejskiej –  powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas kongresu Fuel Choices and Smart Mobility Summit 2017 w Tel Awiwie.

Innowacyjne technologie, nowe modele biznesowe i wyzwania środowiskowe to główne tematy, odbywającego się 31 października i 1 listopada 2017 r. kongresu Fuel Choices and Smart Mobility Summit 2017. Podczas wydarzenia, objętego patronatem przez premiera Izreala Benjamina Netanyahu, dyskutowali ze sobą przedstawiciele świata nauki, biznesu, przedsiębiorcy i politycy z całego świata. Wiceminister Kurtyka brał udział w panelach dyskusyjnych, spotykał się z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami izraelskiego Ministerstwa Energii i instytucji wspierających rozwój innowacji w Izrealu – Israel Innovation Authority i Fuel Choices and Mobility Initiative.

Podsekretarz stanu w ME podkreślał, że istotną rolą w rozwoju innowacji mają do odegrania zarówno państwo, jak i rynek. – To przedsiębiorcy najlepiej wyczuwają technologiczne trendy. Administracja tworzy warunki do tego, aby mogły się one rozwijać z pożytkiem dla gospodarki. To synergia biznesu oraz instytucjonalnego wsparcia państwa jest kołem zamachowym dla wzrostu innowacyjności – mówił. Podkreślił także, że Polska jest w tej chwili jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek w UE. Zaznaczył, że  w pierwszym półroczu 2017 r. na każde trzy nowo utworzone miejsca pracy w przemyśle w Europie, dwa powstały w Polsce. – To pokazuje, że nasz kraj ma duży potencjał przemysłowy. Mamy także ambicje, aby inwestować w  innowacje – powiedział. Dodał również, że Izrael to dziś jeden z liderów światowego rynku innowacji i start-upów. – To m.in. zasługa kompleksowego i konsekwentnego wsparcia tego obszaru ze strony administracji rządowej. Dlatego, budując własną platformę wsparcia innowacyjnych projektów, z ciekawością przyglądamy się izraelskim doświadczeniom – zaznaczył. 

Wiceminister Kurtyka zauważył także, że szybko postępujący rozwój technologii oraz zmiana oczekiwań i przyzwyczajeń konsumentów wymuszają dziś na wielu branżach wypracowanie nowych modeli biznesowych i rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkowników. – Dla biznesu i liderów rynku inwestycje w innowacje to nie tylko szansa na wykreowanie nowych gałęzi rynkowych, ale wręcz konieczność. Jeśli nie wyprzedzą  trendów, nie dostosują się do szybko zmieniających się warunków, wpłynie to negatywnie na ich konkurencyjność i osłabi ich biznesową pozycję  – mówił.

Dodał, że dobrym przykładem tego, jak wdrażane są innowacje jest rozwój i upowszechnianie się elektromobilności. – Już dziś branża transportowa i motoryzacyjna dostrzegają, że dotychczasowe modele biznesowe i kierunki rozwoju wyczerpały się. Stąd  poszukiwanie nowych sposobów działania, nowych projektów i innowacji technologicznych, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby rynku i odbiorców – powiedział. Zaznaczył, że o tym jak dynamicznie rozwija się dziś rynek pojazdów elektrycznych świadczy m.in. przykład największego chińskiego operatora mobilności Didi (odpowiednik amerykańskiego Ubera), który przewiduje, że w 2020 roku będzie posiadał w swojej flocie milion samochodów elektrycznych. Kolejnym przykładem jest dynamiczny rozwój autonomicznego transportu publicznego w Finlandii, która testuje możliwości dokonywania przewozów za pomocą bezzałogowych autobusów.

Wiceszef resortu energii podkreślił, że dla Polski wzrost innowacyjności sektora energii jest warunkiem zachowania jego konkurencyjności w najbliższych latach oraz gwarancją bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zaznaczył, że w tym kontekście ważna jest także aktywność firm energetycznych i zmiana myślenia korporacyjnego. Przypomniał również, że Ministerstwo Energii przygotowało dokument pt. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych,  którego celem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych oraz nakierowanie strumienia finansowania na najbardziej innowacyjne i perspektywiczne obszary. – Dla rozwoju innowacyjności konieczne jest zapewnienie finansowania badań i realizacji projektów oraz stworzenie warunków do tego, aby najlepsze z nich rywalizowały ze sobą na rynku – mówił.  Dodał, że ME konsekwentnie współpracuje z przedstawicielami biznesu, nauki i starup-ów i wspiera działania, które mogą przyczynić się wypracowania nowoczesnych rozwiązań. – Nie możemy bać się ryzyka. Stanowi ono jeden z fundamentów innowacyjnego działania – podkreślił Kurtyka.

źródło: materiały prasowe Ministerstwa Energii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
22 × 29 =