Kolejne inwestycje wodociągowe zakończone

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło kolejny etap projektu poprawy jakości wody i działania sieci kanalizacyjnej. Dziś niemal każdy (98 proc.) mieszkaniec aglomeracji warszawskiej ma dostęp do wody z sieci.

To była IV faza projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” współfinansowanego ze środków unijnych. Zakończenie inwestycji oznacza, że obecnie każdy z zakładów wodociągowych MPWiK jest wyposażony w zaawansowane, efektywne układy technologiczne, pozwalające zapewnić wszystkim mieszkańcom aglomeracji dostęp do wody o najwyższej jakości. Wodociągowcy m.in. wprowadzili ozonowanie pośrednie i filtrację na węglu aktywnym w Stacji Uzdatniania Wody „Praga”. Podobna instalacja działa od ponad pięciu lat w Filtrach Warszawskich. Dzięki temu mieszkańcy prawobrzeżnej warszawy także odczuli znaczącą poprawę smaku i zapachu wody, bo z procesu uzdatniania całkowicie wyeliminowano chlor a konieczne dawki dwutlenku chloru zmniejszono o połowę. – W zakresie standardów procesów produkcyjnych Wodociągi Warszawskie mogą śmiało równać się z najlepszymi branżowymi operatorami w Europie, bo wodę o najwyższej jakości mamy na wyciągnięcie ręki, w naszych domach. Co więcej, zastosowane technologie będą służyły kolejnym pokoleniom warszawiaków i umożliwią zrównoważony rozwój aglomeracji przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego z dumą mogę powiedzieć, że znacząco rozwinęliśmy wielkie osiągnięcia Williama Lindley’a i jego współpracowników – mówi Jarosław Jóźwiak, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” uruchomiono Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Spalanie osadów w tej instalacji to proces bardzo efektywny energetycznie, który jednocześnie spełnia najsurowsze standardy emisyjne do atmosfery, a wyniki monitoringu emisji spalin są na bieżąco dostępne na stronie internetowej MPWiK. Przy wykorzystaniu tej technologii masa produkowanych osadów zmniejsza się 10-krotnie, do wielkości ok. 50 ton dziennie dzięki czemu mniej samochodów ciężarowych jeździ po ulicach. Warszawska STUOŚ to też obiekt produkujący zieloną energię. Zainstalowana tam turbina parowa, z energii cieplnej powstającej w procesie spalania osadów ściekowych (maksymalnie 3,5 MW), produkuje dodatkową energię elektryczną na potrzeby własne oraz ciepło służące do ogrzewania obiektów oczyszczalni – Zastosowane w Warszawie supernowoczesne technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków mogą śmiało równać się z najlepszymi na świecie. Co najważniejsze efektem jest znacząca poprawa smaku i zapachu wody w kranach mieszkańców miasta i poprawa stanu środowiska naturalnego – mówi Hanna Krajewska, prezes MPWIK.

Rozbudowie i modernizacji poddano także dwie kolejne oczyszczalnie ścieków („Południe” i „Pruszków”) oraz sieć kanalizacyjną na terenie Bielan, Rembertowa, Targówka, Wawra i Bemowa, dzięki czemu wybudowano ponad 62 km kanalizacji. Zakupiono również specjalistyczny, zrobotyzowany sprzęt do diagnostyki i naprawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, nowoczesne samochody do czyszczenia kanalizacji. W ramach zrealizowanych inwestycji, do sieci kanalizacyjnej podłączono 10 396 nowych użytkowników, a do wodociągów kolejnych 2 856 osób. Dziś 98 proc. mieszkańców aglomeracji ma dostęp do usług świadczonych przez MPWiK.

Koszt całkowity Fazy IV wyniósł 1 483 895 378,46 zł netto, w tym:

koszty kwalifikowane 1 423 003 469,38 zł,

kwota dofinansowana z Funduszu Spójności 884 304 160,99 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
16 + 10 =