Historia Warszawskich Dni Energii

Początki WDE sięgają września 2014r., gdy Fundacja Nasza Energia wraz z Biurem Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy zorganizowała pierwszą edycję pikniku plenerowego o nazwie „Warszawski Dzień Energii”. Odbył się ona na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem wydarzenia było ukazanie mieszkańcom stolicy nowych rozwiązań i kierunków związanych z rozwojem energetyki w Warszawie. Miał miejsce pokaz urządzeń stosowanych w branżach związanych ze zrównoważoną energią oraz prezentacje samochodów elektrycznych. Zorganizowano wycieczki do elektrociepłowni „Siekierki” oraz Parku Wodnego SGGW.

Druga edycja „Warszawskiego Dnia Energii” miała miejsce 31 maja 2015 r. Impreza została przeniesiona do Parku Agrykola, aby ułatwić udział w niej mieszkańcom całej Warszawy. Wydarzenie zostało poprzedzone kilkoma warsztatami eksperckimi (m.in. o funkcjonowaniu Towarowej Giełdy Energii, o inteligentnym transporcie w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Smart) oraz wyjazdem studyjnym do kopalni i elektrowni w Bełchatowie. W ramach pikniku odbyły się liczne prezentacje, w szczególności adresowane do młodszych mieszkańców Warszawy. Tematyka wydarzenia dotyczyła przede wszystkim idei smart cities, efektywności energetycznej, ochrony klimatu, energetyki miejskiej oraz zagadnień elektrycznego transportu miejskiego.

Jesienią 2015 r. „Warszawski Dzień Energii” został przekształcony w projekt ciągły. Zmianie uległa też nazwa – na „Warszawskie Dni Energii”. Kulminacyjnym wydarzeniem pozostał tradycyjny już piknik plenerowy, natomiast przez cały rok pod szyldem WDE organizowane były różne wydarzenia (warsztaty, debaty, wyjazdy studyjne). Powstał portal poświęcony energetyce w Warszawie – wde.warszawa.pl.

Trzecia edycja „Warszawskiego Dnia Energii” miała miejsce 5 czerwca 2016 r. Jednym z tematów przewodnich było „Ciepło systemowe dla Warszawy”. U partnerów III edycji WDE można było m. in. dowiedzieć się, że Warszawa ma największy system ciepłowniczy w Unii Europejskiej. Dla najmłodszych uczestników przygotowano ciekawe atrakcje np. stworzono świat eksperymentów chemicznych. Uczestnicy III edycji WDE wzięli udział w konkursie wiedzy o miejskiej energetyce, w którym główną nagrodą był zestaw laboratoryjny odnawialnych źródeł energii. Ogromnym zainteresowaniem uczestników pikniku cieszyło się Laboratorium Energii Odnawialnej, w którym prezentowano magazyn energii oparty na superkondensatorach, modele samochodów napędzanych wodorem i energią elektryczną. Prezentowana też była polska turbina wiatrowa Aerocopter 450, spełniająca rolę przydomowej elektrowni wiatrowej. Uczestnicy WDE mogli odbyć podróż po Parku Agrykola nowoczesnymi i ekologicznymi pojazdami elektrycznymi. W ramach Warszawskich Dni Energii 2016 zorganizowano seminaria: „Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska” oraz „Strategie wykorzystania miejskich magazynów energii, korzyści dla samorządu lokalnego”.

Kolejną czwarta edycja “Warszawskich Dni Energii” rozpoczęto I Kongresem polskich producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania (19.01.2017). Następne wydarzenie w ramach WDE 2017 to debata ekspercka pod tytułem „Miejska infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych – korzyści dla samorządu lokalnego” (4.04.2017). W 2017 roku Warszawski Dzień Energii przenosi się do Multimedialnego Parku Fontann. Na Podzamczu powstało Podwórko Pełne Energii oferujące różne rodzinne atrakcje poświęcone współczesnemu miastu przyszłości. Dodatkowo mieszkańcy stolicy i turyści   mogli w upalny dzień odpocząć   blisko wody
i podziwiać tryskające fontanny, co dopełniło całość wydarzenia. Atrakcją był  konkurs wiedzy o energetyce miejskiej. Na zwycięzców czekały liczne nagrody.  Odpowiedzi na 10 pytań konkursowych uczestnicy  szukali  w namiotach wystawców. Na Podwórku Pełnym Energii zaprezentowany został miejski transport przyszłości i nowoczesna energetyka miejska. Uczestnicy pikniku poznali światowe rozwiązania elektromobilności  i  system energetyczny stolicy: cieplny, energetyczny i gazowy.

II Kongresu producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania zaingurował V edycję „Warszawskich Dni Energii 2018”. Wydarzenie zgromadziło wybitnych przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki i samorządu. – Motoryzacja jest jedną z najbardziej innowacyjnych, produktywnych i kreatywnych branż na świecie. Polska z tysiącem firm w branży motoryzacyjnej ma wiele pokazania i dużo do wygrania. Wszyscy, którzy dzisiaj stawiają na nowe technologie są już zwycięzcami. Wielu z pośród Państwa śledzi program prowadzony przez ElektroMobility Poland (EMP). Obecnie jesteśmy w kluczowym miejscu. Zespoły i konsorcja, ponad setka przedsiębiorców, które zgłosiły się do kolejnego konkursu EMP będą w tym roku przygotowywać prototyp polskiego pojazdu elektrycznego. Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że to wielki sukces wszystkich, którzy odpowiedzieli na apel EMP. Bądźcie wspólnotą myślącą nie przez pryzmat zagrożeń ale przez pryzmat szans – powiedział podczas wystąpienia otwierającego kongres Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Michał Kurtyka, podsekretarz Stanu w MInisterstwie Energii na konferencji prasowej II Kongresu

Najważniejszym wydarzeniem WDE w 2018 r. był piknik plenerowy (27 maja 2018r.) w Multimedialnym Parku Fontann a tematem przewodnim „Energia – jej rodzaje i przemiany”.

Relacja z pikniku – „Energia w parku fontann”