Organizatorzy

Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy realizuje „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”. Zgodnie z wytycznymi polityki klimatycznej Unii Europejskiej celem podejmowanych działań jest ograniczenie zużycia energii w Warszawie oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku.

Stołeczna Estrada jest największą instytucją kultury miasta stołecznego Warszawy. Przez sześć dekad nadawała rytm Warszawie tworząc scenę kulturalną i rozrywkową miasta. Wielokrotnie realizowała programy artystyczne reprezentujące polską kulturę za granicą. Jednym z takim projektów było przygotowane specjalnie na 200. urodziny Fryderyka Chopina widowisko muzyczno – taneczne „Rock Loves Chopin”. Stołeczna Estrada jest instytucją odpowiedzialną za organizację kluczowych wydarzeń kulturalnych kierowanych do mieszkańców Warszawy i gości stolicy.

Fundacja Nasza Energia działa od 2009 roku a głównym celem jej działania jest promocja kultury technicznej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez rożne formy aktywności społecznej. Od wielu lat wspiera działania Kół Studenckich Politechniki Warszawskiej. Działa aktywnie na rzecz promocji miejskiej energetyki odnawialnej. Od pięciu lat jest jednym z organizatorów Warszawskich Dni Energii. Uczestniczy też w innych wydarzeniach: Piknik Naukowy, Piknik z Klimatem.

na zdjęciu: Warszawski Dnień Energii 2017, widok na Podwórko pełne energii

 

Wspierają nas:

Koło Naukowe Hybryda Politechniki Warszawskiej, grupa studentów którzy chcą poszerzać praktyczną wiedzę na temat pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

na zdjęciu od lewej: dr Piotr Piórkowski (Instytut Maszyn Roboczych SiMR PW), Michał, Mateusz i … (przedstawiciele Koła Hybryda)

Koło Naukowe Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej,

na zdjęciu od lewej: Ania, Arleta ( przedstawicielki Koła), …, Matthias Rehm (Ambasada Niemiec w Warszawie) sprawdzają jakość powietrza na Placu Zamkowym w Warszawie podczas Pikniku z Klimatem (sierpień 2017 r.)

Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych (PTPE) działa od 1997 roku, integrując osoby i zespoły z kręgów naukowo-badawczych, przemysłowo-biznesowych oraz samorządów lokalnych, którym bliski jest rozwój teorii, praktyki, organizacji i zarządzania w badaniach, budowie i użytkowaniu ekologicznych pojazdów, systemów transportowych i energetycznych układów ich zasilania, a także pokrewnych dziedzinach nauki i techniki.

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) powstał w roku 1953, jako Wydział Samochodów i Ciągników. Pod koniec 1960 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów a od 1972 roku funkcjonuje, jako Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Specjalnością naukową Wydziału są badania w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania maszyn, czynnego i biernego bezpieczeństwa pojazdów, trwałości i niezawodności konstrukcji nośnych maszyn, automatyzacji pracy pojazdów i maszyn, napędów wieloźródłowych (hybrydowych) pojazdów oraz ekologii i ochrony środowiska przed skutkami pracy pojazdów i maszyn budowlanych. W 2013 roku Wydział SiMR rozpoczął kształcenie na kierunku Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, a w 2015 roku kierunek został uruchomiony również w języku angielskim.

Ambasada Niemiec w Warszawie.