Priorytet dla zieleni

Warszawa ma nową Pełnomocnik ds. Zarządzania Zielenią Miejską. Jako swój cel stawia sobie wdrożenie „Standardów kształtowania zieleni Warszawy”, a także bezpośredni kontakt z mieszkańcami w sprawach otaczającej ich zieleni.

Pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską

Od 1 marca 2016 roku nowy Pełnomocnikiem Prezydent m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską jest Renata Kuryłowicz. Swoją pracę w urzędzie rozpoczęła w 2010 roku w zespole Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy ds. Zagospodarowania nabrzeży Wisły.

W czasie pracy w „zespole wiślanym” Renata Kuryłowicz zdobyła uprawnienia inspektora nadzoru prac w terenach zieleni i w ramach obowiązków pełniła funkcję inspektora od zieleni na budowach realizowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

– Ostatnie tygodnie poświęciłam przede wszystkim na typowanie nasadzeń drzew w pasach przyulicznych  – mówi Renata Kuryłowicz i dodaje – Jako pełnomocnik chciałabym przede wszystkim być urzędnikiem do którego można zadzwonić, napisać email lub poprzez portal społecznościowy zgłosić to, co mieszkańców niepokoi w zakresie zieleni w ich otoczeniu.

Renata Kuryłowicz, Pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską

Ważnym elementem pracy Pełnomocnika ds. Zarządzania Zielenią Miejską jest współpraca i koordynacja pracy z jednostkami i biurami mający bezpośredni wpływ na zieleń Warszawy – m.in. ZMiD, ZDM, ZOM, ZTP, Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Jako swój pierwszy sukces Renata Kuryłowicz wskazuje współpracę z Tramwajami Warszawskim przy zabezpieczeniu dębu w al. Solidarności. Stare drzewo pozostanie na swoim miejscu mimo, że peron tramwajowy zostanie poszerzony – wymagało to dużo pracy projektantów i inwestora. Pełnomocnik liczy, że przy realizacji kolejnych remontów i budowie nowych fragmentów sieci uda się zachować jak największą liczbę drzew i nasadzić wiele nowych.

Dużym sprawdzianem będzie „Zielona Świętkorzyska”. Tam dzięki realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego przybędzie zieleni ulicznej. Wszystko dzięki zastosowaniu najnowszych technologii. – To prawdziwa nowość w Polsce. Wykorzystamy najnowsze technologie, dzięki którym osłonimy gęsto ułożone sieci kablowe i instalacje przed rozrostem systemu korzeniowego drzew. – mówi Pełnomocnik ds. Zarządzania Zielenią. Nasadzenia w tej reprezentacyjnej części miasta poprzedzają konsultacje społeczne, które potrwają do 28 czerwca.

Nowy program nasadzeń

Sadzenie drzew w ramach nowego programu nasadzeń rozpoczęło się od sezonu wiosennego 2016 roku. Do realizacji tego zamierzenia włączyły się już niemal wszystkie dzielnice Warszawy zgłaszając nasadzenia przyuliczne, które prowadzone będą na jesieni tego roku. Zachęcamy kolejne jednostki do włączenia się w ten projekt.

Podczas wiosennych nasadzeń w tym roku w Warszawie posadzono 9586 drzew.

Nasadzenia i rewaloryzacja terenów zielonych prowadzona jest również w ramach środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Tylko w 2016 roku wydanych na ten cel zostanie ponad pięć milionów złotych. Fundusze te posłużą m.in. rewitalizacji zieleni na terenie podwórek na Pradze-Północ, zagospodarowaniu terenów zieleni wokół Bursy nr 5, a także wzdłuż Kanału Zaciszańskiego.

Dzięki zaangażowaniu dzielnic, biur i jednostek mam nadzieję, że pierwsze efekty naszej pracy będą widoczne już na wiosnę 2017 roku – dodaje Pełnomocnik.

W realizacji zamierzeń programu nasadzeń mają pomóc „Standardy kształtowania zieleni Warszawy”. To dokument, który zawiera większość danych na temat postępowania z zielenią miejską. Standardy stanowią załącznik do Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy, zawarte są w nich wytyczne dotyczące projektowania, technologii wykonania jak i pielęgnacji, co jest równie istotne jak samo posadzenie.

Śniadanie prasowe dotyczące warszawskiej zieleni

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Na najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy, 16 czerwca, przedstawiony zostanie projekt utworzenia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Potrzeba stworzenia jednego organu odpowiedzialnego za warszawską zieleń została ujęta w Programie Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku.

Nowa jednostka zajęłaby się w sposób kompleksowy zarządzaniem zielenią w stolicy przejmując kompetencje od takich jednostek jak Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Dróg Miejskich, a także dzielnic. Zarząd Zieleni w swojej działalności zajmowałby się również zbiornikami i ciekami wodnymi, a także nabrzeżem Wisły.

zieleń ikonografia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
30 ⁄ 10 =