TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ZAPROJEKTUJE GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA-MORY

GAZ-SYSTEM przystępuje do projektowania strategicznego odcinka gazociągu dla bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej, umownie określanego „pierścieniem warszawskim”. Dzięki tej inwestycji władze stolicy uzyskają dodatkowe wsparcie w walce ze smogiem, a mieszkańcy – szansę na czyste powietrze. Przedsięwzięcie ma zagwarantować również możliwości dalszego rozwoju rynku gazu na Mazowszu.

Planowany gazociąg Rembelszczyzna – Mory ma zapewnić elastyczną pracę systemu przesyłowego, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw surowca. Zwiększone możliwości dystrybucji niskoemisyjnych nośników energii na potrzeby obecnych i nowych odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych przyniosą również wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. Po zamianie paliw stałych np. węgla  na gazowe,  wyraźnie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, a co za tym idzie poprawi się również jakość powietrza w stolicy i na obszarze gmin objętych realizacją tej inwestycji. Nowy gazociąg będzie miał długość ok. 30 km.  Jego trasa będzie przebiegać przez tereny pięciu gmin: Nieporęt, Jabłonnę, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki oraz trzy warszawskie dzielnice: Białołękę, Bielany oraz Bemowo.

Jeszcze w pierwszym kwartale br. spółka rozpocznie otwarte spotkania z mieszkańcami i władzami dzielnic oraz gmin, przez które ma przebiegać gazociąg. GAZ-SYSTEM już teraz zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców. W trakcie spotkań zostaną przekazane  informacje o planowanej inwestycji.

Etap projektowania inwestycji

GAZ-SYSTEM  23   lutego 2018 r.   podpisał umowę z Tractebel Engineering S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odcinka o średnicy DN 700 mm relacji Rembelszczyzna – Mory. Jest to część gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska. Wykonawca projektu i nadzoru autorskiego nad inwestycją został wybrany w wyniku publicznego postępowania przetargowego. Do zadań Tractebel Engineering S.A. należeć będzie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń planowane jest na czwarty kwartał 2020 roku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o ustawę o inwestycjach  w  zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 700 z późn. zmian.) tzw. „specustawę gazową”.

***

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
29 − 15 =