Kto zaprojektuje trzecią linię metra?

Warszawskie Metro poznało dzisiaj oferty w przetargu na zaprojektowanie pierwszego odcinka linii M3. Na nowej trasie – o długości ponad 8 km – znajdzie się siedem stacji, w tym sześć nowych. Budowa tej linii powinna ruszyć w 2028 roku. Pierwsi pasażerowie pojadą nią kilka lat później.

Zamawiający na „Wykonanie prac projektowych dla III linii metra w Warszawie – Etap I – Praga wraz ze Stacją Techniczno-Postojową” przeznaczył kwotę 81.524.916,60 zł brutto. Ostatecznie ofertę na zaprojektowanie linii metra M3 ze stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław złożyło konsorcjum w składzie: ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o. Kwota złożonej oferty wynosi 78.181.260,00 zł brutto. Teraz komisja przetargowa rozpocznie analizę dokumentacji w oparciu o szczegółowe kryteria oceny*.

– Prawie 60 proc. mieszkanek i mieszkańców Warszawy korzysta z transportu publicznego, a 89 proc. jest z niego zadowolonych. Jesteśmy z tego dumni i konsekwentnie rozwijamy komunikację zbiorową. Chcemy, żeby transport szynowy dotarł do wszystkich 18 dzielnic stolicy oraz by do 2050 roku ponad połowa warszawianek i warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego, kilometrowego spaceru. Dlatego rozpoczynając prace projektowe i procedurę przetargową dla linii M3, pracujemy równocześnie nad zabezpieczeniem środków na budowę IV linii metra – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzy lata na realizację

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamówienie będzie podzielone na kilka etapów – m.in. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji, uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej, opracowanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Komisja przetargowa będzie teraz analizować ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.

Na realizację przedmiotu zamówienia wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie licząc nadzoru autorskiego, który przewidziany jest na okres od rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych, wykonywanych w ramach odrębnej umowy, jednak nie dłużej niż do końca 2032 roku).

M3 na Pragę-Południe

Przetarg dotyczy pierwszego odcinka M3, który będzie miał 8,1 km długości. Znajdą się tam stacje: Stadion Narodowy (od początku projektowana i wybudowana jako węzeł przesiadkowy), a także sześć nowych, czyli projektowanych: Dworzec Wschodni, Mińska, Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław.

W kolejnych etapach linia M3 ma zostać przedłużona pod Wisłą w kierunku Siekierek, a dalej – przez Sielce – do skrzyżowania z linią M1 na wysokości stacji Racławicka. Dalej M3 będzie przebiegać przez Wyględów aż do stacji PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z przyszłą linią M4.

Docelowo M3 będzie liczącą 15 stacji linią obwodową – zamiast kierować się bezpośrednio do centrum, będzie przebiegać łukiem wokół centrum i dowozić pasażerów do wszystkich linii: M1, M2, M4, M5.

Szczegóły przetargu dla M3 znajdują się na stronie Warszawskiego Metra.

W planach trzy nowe linie

To nie koniec prac związanych z przygotowaniami do realizacji kolejnych linii metra w Warszawie – według masterplanu komunikacyjnego do 2050 roku powstaną tu trzy nowe linie metra. Dzięki temu ponad połowa mieszkańców stolicy – zgodnie z ideą miasta 15-minutowego – będzie mieszkać w zasięgu dojścia piechotą do stacji metra, a 17 z 18 dzielnic będzie miało dostęp do tego środka transportu. 

Już w marcu, na sesji budżetowej Rady Miasta st. Warszawy, odbędzie się głosowanie nad zapewnieniem funduszy na prace przedprojektowe dla linii M4 (26 km, 23 stacje + STP). Ich celem będzie opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obecnie w Warszawie powstają trzy ostatnie stacje na bemowskim odcinku linii M2, czyli: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowana jest również stacja techniczno-postojowa Karolin. To ostatni etap prac na tej linii, która w całości wydłuży się o kolejne 4 km tuneli i będzie oddana do użytku w 2026 roku. Sieć metra liczyć będzie wówczas 46 km – z 42 stacjami.

* Dokładne kryteria ocen ofert w przetargu na budowę metra: 60 proc. cena; 8 proc. doświadczenie koordynatora; 8 proc. doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej; 8 proc. doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 8 proc. doświadczenie projektanta w specjalności inżynierii kolejowej; 8 proc. doświadczenie kierującego zespołem autorów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
13 × 18 =