Debata ekspercka: Niska emisja – Wielka sprawa

Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie. Wieloletni monitoring powietrza wskazał na wysokie przekroczenie norm w szczególności pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz niebezpiecznego bezo(a)pirenu. W dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich aż 6 jest z Polski: Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Katowice.

Główne źródła zanieczyszczenia powietrza w miastach polskich to indywidualne spalanie paliw stałych oraz indywidualny transport samochodowy. Źródła zanieczyszczenia powietrza dla rożnych regionów Polski są inne. W Krakowie to przede wszystkim ogrzewanie domów a w Warszawie transport drogowy.

Jak radzimy sobie z niską emisją w Warszawie? Czy Warszawa ma takie same problemy jak Kraków?

Niska emisja – Wielka sprawa to wspólne działania edukacyjne m.st. Warszawy, Veolia Energia Warszawa oraz PGNiG Termika informujące o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza w stolicy. Intencją działań edukacyjnych jest zwiększenie świadomości konsekwencji społecznych
i zdrowotnych występowania problemu niskiej emisji wśród mieszkańców Warszawy i aglomeracji warszawskiej.

Podczas debaty eksperckiej, która odbyła się 19 grudnia br. w Pałacu Ślubów w Warszawie, rozmawialiśmy o jakości powietrza w Warszawie. Co można a co należy zrobić dla poprawy jakości powietrza? Jak ograniczyć niską emisję? Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
14 − 1 =