Veolia rozbudowuje sieć ciepłowniczą w Piastowie

W grudniu 2016 roku władze Piastowa zawarły ze spółką Veolia Energia Warszawa porozumienie umożliwiające rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie tej miejscowości i połączenie jej ze stołecznym systemem ciepłowniczym. Pozwoli to na ograniczenie emisji w zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz zapewnienie jej mieszkańcom ciepła w korzystnych cenach. 

Dokument podpisał Grzegorz Waldemar Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa, oraz Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Veolii Energia Warszawa w obecności Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Maksyma Gołosia, Starosty Pruszkowskiego oraz Radosława Czapskiego, Wiceprezesa Zarządu PGNiG Termika. Porozumienie wyznacza zasady współpracy pomiędzy miastem a Veolią w sprawie udostępnienia, jak również pozyskania praw do nieruchomości koniecznych dla budowy i rozmieszczenia elementów sieci ciepłowniczej na terenie Piastowa.

Zawarcie porozumienia to kolejny krok w rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego. Potrzeby aglomeracji warszawskiej wciąż rosną, co wymaga od nas dalszych inwestycji w jej rozbudowę – powiedział Jacky Lacombe, Prezes Zarządu, Veolia Energia Warszawa. – W ciągu kilku lat mieszkańcy Piastowa uzyskają również dostęp do ciepła z efektywnych elektrociepłowniach Siekierki i Żerań należących do PGNiG TERMIKA. Oznacza to znaczące ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów w stolicy, a także stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Realizacja projektu pozwoli też zagwarantować mieszkańcom Piastowa korzystne i stabilne ceny ciepła w dalszym horyzoncie czasowym – dodaje.

Projekt przyłączenia Pruszkowa i Piastowa do Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej wpisuje się w politykę Miasta St. Warszawy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

– Porozumienie z Veolią oraz wcześniejsze w sprawie rewitalizacji terenów zielonych podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowodują, że już wkrótce stan środowiska naturalnego w naszym mieście ulegnie znacznej poprawie. Takie właśnie działania zakłada przyjęty niedawno przez Radę Miejską plan ograniczenia niskiej emisji w Piastowie – mówi Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa.

W ciągu najbliższych 4 lat odbiorcy ciepła w Piastowie i Pruszkowie zasilani będą przede wszystkim z warszawskich źródeł PGNiG TERMIKA, u których wzrośnie produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną. W związku z likwidacją EC Pruszków do roku 2023 nastąpi pięciokrotne zmniejszenie emisji tlenku siarki, czterokrotne w przypadku emisji tlenków azotu i aż dwudziestokrotna redukcja emisji pyłów w stosunku do roku 2015, co pozytywnie wpłynie na życie mieszkańców z obszaru Pruszkowa, Piastowa i Ursusa.

Ograniczenie zjawiska niskiej emisji na terenach osiedli położonych na obrzeżach stolicy, a także w gminach wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej jest dla nas priorytetem. Dlatego tak istotny jest konsekwentnie realizowany program rozwoju warszawskiej sieci ciepłowniczej. Podpisane porozumienie jest jednym z jego elementów – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Cały czas dopingujemy i zachęcamy sąsiadów stolicy by przyłączali się do warszawskiego systemu ciepłowniczego. Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej powinny być prowadzone właśnie w skali metropolitalnej, współpraca w tym zakresie jest dla nas bardzo ważna – dodaje.

Aktualnie Veolia i PGNiG TERMIKA tworzą wspólną wizję strategii Rozwoju Warszawskiego Rynku Ciepła w Horyzoncie 2027 roku i finalizują prace nad Wieloletnią Umową Sprzedaży Ciepła. Dokumenty będą stanowiły podstawę do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dostaw, zapewnienia konkurencyjnej ceny ciepła oraz zwiększenia efektywności warszawskiego systemu, co w dalszej kolejności wpłynie pozytywnie na środowisko.

 

Veolia na świecie

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 174 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.
W 2015 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 63 miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 63 mln MWh energii i odzyskała 42,9 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego. W 2015 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 25 mld euro. www.veolia.com

Veolia w Polsce

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Zatrudnia około 4500 pracowników. Veolia tworzy i wdraża
rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.www.veolia.pl

Veolia Energia Warszawa

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Spółka należy do grupy Veolia w Polsce od 2011 r.
Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie prawie 1800 km stołecznej sieci ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych. www.energiadlawarszawy.pl

 

informacja prasowa

fot:Starostwo powiatowe w Pruszkowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
27 + 5 =