15 milionów złotych z ekodotacji dla warszawiaków

Blisko 3100 gospodarstw domowych może skorzystać w 2017 roku z tzw. ekodotacji. Dofinansowania, udzielane przez m.st. Warszawę, są przeznaczone na usuwanie azbestu, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, modernizację kotłowni oraz likwidację szamb. Inwestycje mieszkańców bezpośrednio przyczynią się do poprawy jakości powietrza i wody w stolicy.

Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Warszawiacy złożyli w tym roku niemal dwukrotnie więcej wniosków o dofinansowanie niż w poprzednich latach. Jest ich blisko dwa tysiące. Cieszy nas również liczba projektów dotyczących modernizacji kotłowni. Mieszkańcy, w naprawdę krótkim czasie, wystąpili z niemal 400 wnioskami. To dobry prognostyk na przyszłość – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Warszawiacy zawnioskowali o dotacje z budżetu m.st. Warszawy, dla 1994 inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to blisko 15 mln zł. Blisko 600 z tych przedsięwzięć związana będzie bezpośrednio z ochroną powietrza.

Po raz pierwszy na piece

Największym wrogiem w walce o czyste o powietrze w Warszawie jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z niewydajnych i nieekologicznych domowych palenisk.

– Rada Miasta będzie podejmować coraz więcej działań, aby obniżyć niską emisję w stolicy – powiedziała radna Aleksandra Gajewska, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.

12 stycznia 2017 r., weszła w życia grudniowa uchwała Rady m.st. Warszawy, dzięki której mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła, opalane gazem oraz wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. O dofinansowanie inwestycji, które mają zostać zrealizowane w 2017 roku, można było się starać do 31 marca. W tym czasie warszawiacy złożyli aż 399 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 3,23 mln zł. Wnioski o dofinansowanie złożyło 355 właścicieli domów jednorodzinnych, 26 wspólnot mieszkaniowych (880 lokali), 15 przedsiębiorców i trzy spółdzielnie mieszkaniowe (143 lokale).

Wśród inwestycji, 366 projektów dotyczy zastąpienia starego paleniska piecem gazowym. Liderem wymiany jest Wawer, gdzie do dofinansowania zgłoszono aż 105 inwestycji. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia tutaj to blisko 730,5 tys. zł. Na drugim miejscu jest Białołęka, gdzie planowanych jest 47 inwestycji, za blisko 339 tys. zł, a na trzecim Wesoła z 37 inwestycjami, dotowanymi kwotą 252,5 tys. zł. Wnioski złożono we wszystkich dzielnicach, a łączne wsparcie na projekty związane z wymianą pieców Warszawa przeznaczy ponad 2,62 mln zł.

Drugim elementem tzw. uchwały piecowej są inwestycje polegające na likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wniosków o dofinansowanie takich przedsięwzięć wpłynęło 33. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia to blisko 604 tys. zł. Najwięcej takich inwestycji jest planowanych do realizacji w Śródmieściu, aż dziewięć. Dalej, pod względem liczby złożonych wniosków, ex aequo uplasowały się Mokotów i Praga-Północ – po siedem wniosków. Pięć wniosków złożono na Pradze-Południe, dwa na Targówku, a po jednym na Bielanach, Woli i Żoliborzu.

Z dofinansowań, jednakże na podstawie innych przepisów, skorzystają również jednostki m.st. Warszawy. W latach 2017/2018 ZGN Wawer zrealizuje 16 projektów związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych, modernizacji kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania. Podobne cztery projekty będą realizowane w 2017 roku przez ZGN Śródmieście. Łączna wartość projektów zgłoszonych przez obie jednostki to blisko 2,9 mln zł. Inwestycje przyczynią się do poprawy komfortu życia w 106 lokalach mieszkalnych.

Najwięcej środków na OZE

Sprzymierzeńcem w trosce o jakość powietrza są również inwestycje w OZE, czyli lokalne źródła energii odnawialnej. Ich wykorzystanie przyczynia się również do ochrony zasobów naturalnych naszej planety. Widząc te korzyści Warszawa udziela ekodotacji również na te przedsięwzięcia. W 2016 roku z udziałem miejskich dotacji zrealizowano 170 takich projektów. W tym wniosków złożono aż… 687! Na ich wykonanie Warszawa planuje przeznaczyć blisko 8,35 mln zł.

Najwięcej z nich dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych – 577 projektów. W Wawrze zaplanowanych jest ich najwięcej. Mają pojawić się na 158 nieruchomościach. Na Białołęce planowane są 74 takie instalacje, a 58 na Ursynowie.

Wawer pozostaje liderem również wśród projektów dotyczących montażu pomp ciepła. Na terenie tej dzielnicy planowane są 24 instalacje tego typu. Na Ursynowie z miejskim wsparciem zainstalowanych ma zostać dziewięć pomp, a na Białołęce i Wilanowie po sześć. W całej Warszawie do dofinansowania instalacji pomp ciepła złożono 59 projektów. Kwota wnioskowanego wsparcia tutaj to blisko 1,53 mln zł.

Wpłynęły również wnioski o dotacje na instalację 51 kolektorów słonecznych. Ich największa liczba jest planowana na Białołęce, ma być ich 11. W Wawrze wnioski dotyczą ośmiu nieruchomości, a w Wesołej sześciu. Na wsparcie tych inwestycji Warszawa planuje przeznaczyć ponad 400 tys. zł.

Środki także na usuwanie azbestu

Zanieczyszczenia powietrza wywoływane są również przez wyroby zawierające azbest. W trosce o środowisko, a także o zdrowie warszawiaków dofinansowane będzie również usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest. Na terenie stolicy, z łącznym dofinansowaniem w kwocie 888 tys. zł., złożono wnioski dla 77 takich inwestycji.

Likwidacja szamb

W tym roku wpłynęła również rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. W 2017 roku przeprowadzonych ma zostać 831 takich inwestycji. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia dla tych projektów to blisko 2,5 mln zł.

Najważniejsze informacje o wnioskach o udzielenie dotacji na realizację inwestycji ekologicznych w ramach Uchwały XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r., w naborze 2016/2017:

 

 liczba wnioskówkwota wnioskowana
wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej6878 384 941,32
modernizacja kotłowni3993 230 548,50
likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości8312 494 000,00
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest77888 446,48
razem199414 997 936,30

 

Dotacje dostępne od lat

W latach 2007-2016 z programu dotacyjnego skorzystało prawie 5 tysięcy gospodarstw domowych. W tym czasie ponad 12,1 miliona złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4043 dotacje), a ponad 4,7 miliona złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (424 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 434 dotacje na łączną kwotę ponad 6,4 miliona złotych.

Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w 2018 roku rozpocznie się we wrześniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
30 + 3 =