Animatorzy rewitalizacji rozpoczęli pracę

Z początkiem listopada pracę rozpoczęli animatorzy rewitalizacji. Głównym celem ich pracy będzie zwiększenie kulturalno-społecznej aktywności mieszkańców 6 podobszarów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji: Kamionka, Starej Pragi, Nowej Pragi, Szmulowizny, Targówka Fabrycznego i Targówka Mieszkaniowego.

Otwarty nabór na animatorów działań integrujących w ramach realizacji Celu 2. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, zakończył się wyłonieniem sześciu animatorów. Do ich głównych zadań będzie należało wspieranie i powiązanie działań realizowanych na obszarze ZPR przez wszystkich zaangażowanych w życie lokalnej społeczności: stowarzyszenia i grupy mieszkańców, dzielnice, instytucje, fundacje, organizacje i każdego mieszkańca Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Wybrani animatorzy:

o    Kamionek – Bartosz Świętek

bartosz-swietek-kamionek

o    Nowa Praga – Piotr Stryczyński

piotr-stryczynski-nowa-praga

o    Stara Praga – Maria Dąbrowska-Majewska

????????????????

o    Szmulowizna – Krzysztof Michalski

krzysztof-michalski-szmulowizna

o    Targówek Mieszkaniowy – Weronika Chodacz

weronika-chodacz-targowek-mieszkaniowy

o    Targówek Fabryczny – Krystyna Kozioł

krystyna-koziol-targowek-fabryczny

Zakładanym długofalowym rezultatem pracy animatorów rewitalizacji jest zwiększona kulturalno-społeczna aktywność mieszkańców, osiągnięta poprzez zmianę ich postaw, co z kolei będzie oddziaływało na budowę pozytywnego wizerunku obszarów kryzysowych oraz dzielnic. Więcej informacji na stronie  http://rewitalizacja.um.warszawa.pl

Co to jest Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku?

Program rewitalizacji wpływa na rozwój prawej strony Warszawy na wielu płaszczyznach. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej strony – zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz integrację i wsparcie mieszkańców. Działania skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
24 ⁄ 6 =