Elektromobilność na Mazowszu

O możliwości rozwoju sektora przemysłowego zajmującego się produkcją pojazdów i systemami elektromobilnymi dyskutowano podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli prezes ZDVision Zhu Shunli, prezes Zarządu Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. –  Charlie Tsen oraz dr Andrzej Bielecki (Kancelaria prawna ZBC). Mazowsze reprezentowali przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Idea parku pojazdów elektrycznych

Strona chińska przedstawiła ogólne informacje na temat struktur sektora przemysłu pojazdów elektrycznych w Chinach. Wskazano m.in. rolę stowarzyszenia producentów samochodów, elementów i systemów wykorzystywanych w mobilności elektrycznej skupionej wokół Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Shenzhen. Podkreślono, że reprezentowana przez Zhu Shunli grupa chińskich producentów systemów elektromobilnych liczy blisko  400 podmiotów. Jej wkład w ogólne PKB Chin w 2017 r. wyniósł 65 proc. krajowego produktu tego sektora.

Prezes Zhu Shunli, wskazując na osobiste, bogate doświadczenie w obszarze działań gospodarczych w Europie, zaproponował utworzenie w Polsce jednostki koordynacyjno-zarządczej (Special Purpose Company). Jej rolą byłaby koordynacja działań w obszarze pozyskiwania inwestorów z Chin i innych państw na rzecz realizacji docelowego projektu – Parku Pojazdów Elektrycznych. Zdaniem Prezesa Shunli centrala parku mogłaby powstać w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, przy aktywnym udziale – polskich – samorządowych władz lokalnych, chińskiej spółki ZD Vision Technology oraz chińskich i polskich partnerów prywatnych i państwowych. Rozwiązanie tego typu z powodzeniem stosowane jest w ramach współpracy chińskich agend stowarzyszenia (w projekcie rozwoju sektora elektromobilnego) z jednostkami samorządowymi w Belgii (m.in. w Leuven).

Inwestorzy zagraniczni doceniają Mazowsze

Marszałek Adam Struzik przedstawił informacje na temat walorów inwestycyjnych województwa mazowieckiego. Wskazał na wysokie zainteresowanie inwestorów zagranicznych obecnością na Mazowszu, czemu sprzyjają m.in. dobra sytuacja gospodarcza i perspektywy rozwoju województwa. W odniesieniu do propozycji chińskiej wyraził zainteresowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego perspektywą rozwoju sektora przemysłowego poświęconego produkcji pojazdów i systemów elektromobilnych na Mazowszu. W kontekście możliwości inwestycyjnych podkreślił atrakcyjność terenów inwestycyjnych w okolicach Warszawy (w regionie Modlina), zwracając uwagę na ich korzystne położenie komunikacyjne i zaawansowaną infrastrukturę.

Biorąc pod uwagę strukturę administracyjną w obszarze dysponowania terenami pod inwestycje w Polsce, marszałek Adam Struzik  wskazał potrzebę zaangażowania we współpracę państwowych jednostek gospodarczych (Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu). Ze strony województwa zadeklarował wsparcie procesu uzgodnieniowego (przy zaangażowaniu lokalnych partnerów publicznych i prywatnych) i zasygnalizował możliwość udziału w projekcie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Strony podkreśliły obopólną intencję kontynuacji rozmów w tej sprawie.

źródło: mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
9 × 7 =