Grupa PGE publikuje raport zintegrowany: Kreujemy odpowiedzialną energetykę jutra

Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2017 rok w kompleksowy, a zarazem przystępny i atrakcyjny sposób, przedstawia działalność największej firmy sektora elektroenergetycznego. W tegorocznym raporcie nacisk położony został na transformację Grupy i jej rolę w kreowaniu odpowiedzialnej energetyki jutra. 

Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła. Powołaniem nowej linii biznesowej, skupionej wokół działalności ciepłowniczej, symbolicznie zapoczątkowaliśmy proces przeobrażania Grupy PGE. Tegoroczny raport zintegrowany i jego kompleksowa formuła pozwalają nam na wskazanie interesariuszom kierunku tych zmian oraz zaprezentowanie jak nasza Grupa odpowiada na wyzwania współczesnego świata i nowoczesnej energetyki – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport zintegrowany Grupy PGE został opracowany w taki sposób, że nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Standardowe rozwiązania technologiczne, takie jak nowoczesny interfejs, animacje, video, infografiki, możliwość przeglądania na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, to nie jedyne zalety tego raportu. Główny nacisk został w nim położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk prowadzonej działalności, a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne.

Jesteśmy liderem na rynku krajowym i chcemy wytyczać wysokie standardy, także w zakresie raportowania. Zebrane w tegorocznym raporcie dane pozwoliły nam zaprezentować Grupę PGE z innej, szerszej perspektywy i tym samym pokazać wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi – mówi Henryk Baranowski.

Zgodnie z wytycznymi do raportowania zintegrowanego według International Integrated Reporting Council (IIRC) PGE prezentuje w raporcie dane, które wyjaśniają w jaki sposób organizacja tworzy wartość dla akcjonariuszy. Grupa uwzględniła w raporcie wiele istotnych informacji zarówno finansowych i rynkowych, jak i danych pozafinansowych, które pozwalają na zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji w szerszym otoczeniu.

W raporcie zintegrowanym za rok 2017 Grupa po raz pierwszy odniosła się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ pokazując tym samym jak jej działania wpisują się w globalne trendy.

Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Raport

źródło: PGE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
36 ⁄ 18 =