Smog. Ciemna strona energii. Konferencja

Jak regulacje na szczeblu unijnym mogą pomóc w walce ze smogiem? Co w tym zakresie powinny robić władze samorządowe? Na te i inne pytania związane z zanieczyszczeniami powietrza będzie można uzyskać odpowiedź biorąc udział, 7 grudnia, w konferencji „Smog. Ciemna strona energii”. Trwa rejestracja uczestników.

 Organizatorami wydarzenia są przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd m.st. Warszawy. Partnerem jest Polityka Insight. Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda zainauguruje konferencję„Smog. Ciemna strona energii”.Gościem specjalnym wydarzenie będzie Pierre Schellekens z gabinetu komisarza ds. energii i klimatu. Dyskusja w której weźmie udział, będzie dotyczyła m.in. sposobów walki ze smogiem poprzez stosowanie rozwiązań uzgadnianych na szczeblu UE.

Konferencja: Smog. Ciemna strona energii; czwartek 7 grudnia 2017 r., godz. 11:00-14:00; Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94

Zapraszamy do udziału

Udział w konferencji „Smog. Ciemna strona energii” jest bezpłatny. Niezbędna jest jednak wcześniejsza rejestracja uczestnictwa, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony smog.politykainsight.com. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w konferencji zachęcamy do śledzenia transmisji on-line, która będzie dostępna na profilach Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w mediach społecznościowych.

Program konferencji „Smog. Ciemna strona energii”
godz. 10.30-11.00 – rejestracja, powitalna kawa

godz. 11.00-11.15 – otwarcie wydarzenia

  • Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

godz. 11.15-11.30 – prezentacja krótkich filmów o projektach realizowanych przez KE i UM Warszawa w dziedzinie klimatu i energii

godz. 11.30-12.30 – dyskusja panelowa: Unijna polityka klimatyczno-energetyczna. Dlaczego powinno mnie to obchodzić?

  • Pierre Schellekens, zastępca szefa gabinetu komisarza ds. energii i klimatu
  • Miguela Arias Cañete, Komisja Europejska
  • Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
  • Marcin Popkiewicz, redaktor naczelny „Ziemia na Rozdrożu”
  • Katarzyna Reiter, prezes ProEnergo

moderacja: Krzysztof Bolesta, dyrektor ds. badań, Polityka Insight

godz. 12.30-13.20 – sesja pytań i odpowiedzi

godz. 13.20-13.30 – podsumowanie

  • Antoni Bielewicz, kierownik programu krajowego, Europejska Fundacja Klimatyczna

godz. 13.30-14.00 – lunch

 

Zanieczyszczenie powietrza i związane z nim zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego budzą obawy obywateli UE. Mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach m.in. dzięki przepisom mającym na celu redukcję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, ołów, tlenki azotu, tlenek węgla oraz benzen, niektóre zanieczyszczenia są nadal źródłem problemów. Smog, potencjalnie szkodliwy ozon w warstwie przyziemnej i drobne cząstki pyłu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, regularnie przekraczają bezpieczne limity.

Zanieczyszczone powietrza jest „niewidzialnym zabójcą”. Rocznie z tego powodu umiera w Europie ponad 450 000 osób – to dziesięć razy więcej niż ofiary wypadków drogowych. W ubiegłym roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nową, bardziej rygorystyczną dyrektywę w sprawie krajowych poziomów emisji. Obowiązuje ona od 31 grudnia 2016 r.

Warszawa konsekwentnie walczy z zanieczyszczeniami powietrza

Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia, transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Tylko w 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty wydatkowanych jest bezpośrednio na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic. Część z tych pieniędzy przeznaczona jest także na dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej.

O tym jak działania Warszawy pozytywnie wpływają na jakość powietrza można przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *