Z czystym powietrzem na TAK!

Jak chronić naturalne środowisko, by było czystsze i zdrowsze dla nas samych? W tym obszarze swoją pomysłowość i kreatywność  wykorzystali uczniowie z Mazowsza, do których skierowany był konkurs ,,Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!’’. 

– To ważne, by od najmłodszych lat kształtować zachowania proekologiczne. Udział w tego typu konkursach to doskonały sposób na połączenie nauki z zabawą, ponieważ w ten sposób młodzież nie tylko poznaje zagadnienia związane z ochroną środowiska, ale również rozwija swoją wyobraźnię – powiedziała członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Środowisko oczami dzieci 

W tegorocznej edycji przedsięwzięcia najbardziej istotne były zagadnienia związane z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem tzw. niskiej emisji. Dlatego prace przedstawiały skutki zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza przez indywidualne gospodarstwa domowe oraz działania, jakie należy podjąć, aby je ograniczyć.

Konkurs przeprowadzony był w 3 etapach: szkolnymlokalnym i wojewódzkim. Uczestnicy byli oceniani w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0–III szkół podstawowych, klas IV–VI oraz gimnazjaliści. Zadaniem najmłodszej grupy było wykonanie plakatu z hasłem ekologicznym. Uczestnicy drugie grupy wiekowej musieli zaprojektować ulotkę edukacyjną, a najstarsi – napisać ekowiersz.

Wyniki

Wyłoniono 9 laureatów i przyznano tyle samo wyróżnień. Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody   sprzęt sportowy, m.in.: stoły do tenisa stołowego (dla szkół), hulajnogi, deskorolki, rolki i torby sportowe.

Konkurs przeprowadził Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Była to już XIV edycja wydarzenia organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
3 × 30 =