Porozumienie o energetycznej współpracy

Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji energetycznych na terenie miasta. Partnerzy planują również akcje edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, rozwoju sektora elektromobilności i rozwiązań z obszaru smart city.

Współpraca służy mieszkańcom

Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a innogy Stoen Operator zostało podpisane pod koniec września. Dokument ma na celu usprawnienie realizacji inwestycji związanych z przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznych na terenie Warszawy.

Sygnatariusze zadeklarowali współpracę w zakresie regularnej wymiany informacji o planowanych i prowadzonych działaniach. Dotyczą one realizacji zarówno nowych inwestycji miejskich, jak również inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Inwestycje, które są realizowane na terenie stolicy powinny przebiegać sprawnie tak, by towarzyszące im utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla warszawiaków. Dlatego też każdorazowo staramy się znaleźć optymalne warunki dla prowadzonych prac, również poprzez bezpośrednią współpracę ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w przedsięwzięcie – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

Praca zespołowa

Nad inicjatywami podejmowanymi w ramach współpracy Warszawy i innogy Stoen Operator kontrolę będzie sprawował Komitet Sterujący. Jego członkowie będą powołani przez obie strony porozumienia. Komitet wyznaczy reprezentantów do realizacji każdej inicjatywy, a także liderów konkretnych projektów. Osoby te będą czuwały nad spójnym przebiegiem podejmowanych prac. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy będzie odpowiedzialne za koordynację zadań w obrębie poszczególnych dzielnic oraz jednostek miejskich biorących udział w pracach zespołów projektowych.

Inteligentne miasta to nie tylko innowacje technologiczne. To także efektywna współpraca partnerów zaangażowanych na rzecz nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Podpisanie porozumienia to krok w stronę stworzenia przyjaznych warunków dla miejskich inwestycji. Przełoży się na przyspieszenie terminów, a w dalszej perspektywie na zadowolenie mieszkańców – zaznacza Robert Stelmaszczyk, prezes Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

Porozumienie przewiduje także kooperację w zakresie działań edukacyjnych. Mają one zwiększać świadomość warszawiaków na temat korzyści płynących z wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju sektora elektromobilności i rozwiązań z obszaru smart city.

Wspólne cele dla Warszawy

Podpisane porozumienie jest wynikiem listu intencyjnego i prac przedstawicieli obu stron, zapoczątkowanych podczas majowej konferencji „Wspólne cele dla Warszawy”. W czasie wydarzenia odbyły się warsztaty z obszaru inwestycji miejskich i przyłączeń, nieruchomości oraz kolizji. Na ich bazie wskazano priorytetowe tematy, które wymagały wspólnych rozwiązań. Ustalono, że uproszczenia wymagają procesy zawierania umów udostępnienia nieruchomości pod inwestycje liniowe. Wskazano także potrzebę wypracowania nowych wzorów umów przyłączeniowych i kolizyjnych zawieranych między Warszawą a innogy Stoen Operator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
24 − 9 =