Termin uruchomienia bloku gazowo-parowego w EC Żerań przesunięty

Uruchomienie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań (PGNiG Termika) zostało przesunięte na 6 grudnia 2021 – wynika z informacji podanej przez PGNiG Termika na platformie GIIP (Gas Inside Information Platform) – „EC Żerań 2 B20 (WZE22-20) – blok CCGT o mocy osiągalnej 497 MW w budowie – w trakcie rozruchu. Aktualny termin przekazania do eksploatacji 06/12/2021”.

Blok gazowo-parowy na Żeraniu:

Budowa bloku gazowo-parowego jest elementem projektu modernizacji warszawskiej elektrociepłowni Żerań. Planowana data uruchomienia inwestycji to czerwiec 2021 r.

Dzięki tej nowej jednostce energetycznej wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użycia, a produkcja energii elektrycznej wzrośnie o 50%. Jednocześnie udział węgla w miksie energetycznym w PGNiG TERMIKA spadnie z 95% do 55%; zwiększone zapotrzebowanie na ciepło uzupełniane będzie Kotłami Fluidalnymi z Tz-11 i Tz-12 oraz Szczytową Kotłownią Gazową, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o około 420 tyś. ton rocznie (przy czym sam blok ogranicza zużycie węgla o około 310 tyś. ton rocznie). Blok o mocy zainstalowanej około 496 MWe będzie pracował przez cały rok, zużywając corocznie około 650 mln m3 gazu ziemnego. 

Zalety bloku gazowo-parowego dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej:

  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej. 
  • Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza. 

Budowa warszawskiego bloku gazowo-parowego to jedna z najważniejszych realizowanych aktualnie przez PGNiG TERMIKA inwestycji w kraju. Jest to odpowiedź na środowiskową strategię Unii Europejskiej oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stolicy.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

PaliwoGaz ziemny
Moc elektryczna brutto496 MWe
Moc cieplna maksymalna326 MWt
Produkcja energii elektrycznej3200 GWh
Produkcja ciepła1900 GWh
Data uruchomienia2021 r.
Moc w paliwie900 MWt
Zużycie paliwa gazowego650 mln m3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
30 ⁄ 10 =