Eco-Miasta: innowacyjnie o ekologii

Warszawa była gospodarzem międzynarodowej konferencji pn.: „Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją do podejmowania nowych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju miast.

Wydarzenie, które odbyło się w dniach 8-9 listopada, zgromadziło ponad 700 uczestników. Wśród nich znaleźli się: eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawiciele organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawiciele miast z Polski i zagranicy, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu. Uczestnicy dyskutowali m.in. o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, jakości powietrza czy zagospodarowaniu wody opadowej. Podczas sesji warsztatowych poruszano m.in. kwestie efektywnego wykorzystania wody, zrównoważonej konsumpcji czy inteligentnych systemów transportu.

W Warszawie duży nacisk kładziemy na zaangażowanie mieszkańców w przedsięwzięcia, które realizujemy. Przykładem może tu być aplikacja „Milion Drzew” za pomocą której wspólnie zazieleniamy stolicę czy niedawno zakończone konsultacje społeczne nt. Warszawskiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu, która będzie zawierała działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru – powiedział podczas konferencji Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Rozstrzygnięcie konkursu Eco-Miasto
Ważnym elementem konferencji było uroczyste podsumowanie projektu Eco-Miasto i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Jury doceniło działania miast na rzecz mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej budynków i gospodarki odpadami. Przyznano 12 nagród oraz 16 wyróżnień. Warszawę doceniono za kompleksowy program rozwoju zieleni miejskiej obejmujący zazielenienie dużych warszawskich ulic, w tym za włączanie mieszkańców w ten proces m.in. poprzez aplikację mobilną „Milion Drzew”.

źródło: materiały prasowe m.st. Warszawy

zdjęcia R. Motyl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *